על רקע גל האומיקרון: מזרחי-טפחות יוצא במתווה מיוחד לדחיית הלוואות

המתווה רלוונטי ללקוחות משכנתא, לבעלי חשבון עו"ש ולעסקים קטנים
י"ז בשבט, תשפ"ב, 19 בינואר, 2022

גל האומיקרון שבימים אלה נמצא בעיצומו, מתאפיין בשיעורי הדבקה גבוהים במיוחד וכתוצאה מכך, גורם לפגיעה לא פשוטה בשגרת החיים של אזרחי המדינה.

המספרים חסרי התקדים של המאומתים והמבודדים, מייצרים אתגר כלכלי לא פשוט למשקי בית ולעסקים רבים, שחווים ירידה משמעותית בהכנסות וחשש ליכולתם לעמוד בהתחייבויות כספיות שנטלו על עצמם.

על מנת לאפשר ללקוחות הבנק לצלוח את התקופה הזו בשלום, יוצא בימים אלה מזרחי-טפחות במתווה מיוחד לדחיית הלוואות, ללקוחות משכנתא ולבעלי חשבון עו"ש.

המתווה רלוונטי ללקוחות משכנתא, לבעלי חשבון עו"ש ולעסקים קטנים.


לקוחות משכנתא: אפשרות להקפיא את ההחזר החודשי 

לקוחות בעלי משכנתא בבנק, יכולים להקפיא, על-פי בחירתם, את ההחזר החודשי שלהם לתקופה של עד 12 חודשים.

ניתן לבקש הקפאה מלאה של החיוב החודשי (קרן + ריבית) או הקפאה חלקית (תשלום הריבית בלבד).

על מנת לאפשר לדחות את תשלום ההחזרים החודשיים בקלות ובמהירות, יוכלו לקוחות המשכנתא המעוניינים בכך לבצע את התהליך באופן עצמאי, באתר הבנק, באמצעות חיפוש: 'הקפאת תשלומי המשכנתא'.


משקי בית: דחייה או פריסת ההלוואה

ללקוחות הבנק שלהם יש הלוואה צרכנית-קמעונאית, יאפשר הבנק אחת משתיים:

לדחות את תשלומי הקרן של ההלוואה לתקופה של עד 6 חודשים.

או לחילופין, להאריך את תקופת ההלוואה עד לתקופה של 36 חודשים, באותה ריבית שבה ניתנה ההלוואה מלכתחילה.

לדיווחים והודעות קודמים

הבהרות

  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה.
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח