דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר מיזוג שתי חטיבות לחטיבה חדשה: הון אנושי משאבים ותפעול

י"ד בכסלו, תש"פ, 12 בדצמבר, 2019

החטיבה החדשה, שבראשה יעמוד ניסן לוי, תמזג פעילותן של שתי חטיבות קיימות: חטיבת משאבי אנוש ומינהל והחטיבה לתכנון ותפעול * שם החטיבה לחשבונאות ישתנה ל"חטיבת מידע ודיווח כספי" והיא תרכז תחת החשבונאי הראשי מנו אביב, את תחומי הדיווח, האנליזה והמידע * מנכ"ל הבנק אלדד פרשר: המהלך יסייע לבנק לשמור על רמה מיטבית של יעילות תפעולית, בד בבד עם ריכוז כל פעילויות שוק ההון בחטיבה הפיננסית והעברת מלוא הפעילות הסניפית לאחריות החטיבה הקמעונאית

דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות משה וידמן אישר היום (יום ה') את המלצת המנכ"ל, אלדד פרשר, לבצע שינוי מבני בבנק ולמזג, החל מתחילת שנת 2020, שתי חטיבות קיימות לחטיבה חדשה: חטיבת הון אנושי משאבים ותפעול. בראש החטיבה יעמוד ניסן לוי, המשמש כיום מנהל החטיבה לתכנון תפעול ונכסי לקוחות והיא תרכז תחתיה, לבד מפעילות התפעול, גם את האחריות על המשאבים האנושיים והפיסיים של הבנק. תחומים אלה נוהלו עד היום בנפרד בחטיבה למשאבי אנוש ומינהל, תחת ריטה רובינשטיין, שפורשת לגמלאות.

"השינויים שעוברים על המערכת הבנקאית מחייבים פיתוחה של יכולת תגובה מהירה. ריכוז המשאבים האנושיים והפיסיים לצד זרוע התפעול, בחטיבה אחת, יבטיח שהבנק יהיה מסוגל לייצר מענה מהיר והרמוני לכל תרחיש והתפתחות", אמר מנכ"ל הבנק. "מזרחי-טפחות מתאפיין כבר היום ברמה גבוהה של יעילות תפעולית. המהלך הנוכחי יסייע לבנק לשמור על רמת יעילות גבוהה ולשפר עוד את תהליכי העבודה על מנת להמשיך ולהציע שירות מיטבי ללקוחות, כחלק מאסטרטגיית השירות הייחודית שלו, שבמרכזה בנקאי אישי ומסביבו מעטפת של שירותים דיגיטליים מתקדמים, תוך שימוש ביכולות מידע ואנליזה מתקדמות".

בנוסף, יבצע הבנק מספר שינויים ארגוניים נוספים, שמטרתם ריכוז פעילויות ייעודיות תחת קורת גג אחת. כך, בין השאר, תחום הייעוץ הפיננסי והפנסיוני וחברת אתגר יעברו לאחריות החטיבה הקמעונאית בראשה עומד ישראל אנגל, אשר בה מרוכזות מגוון הפעילויות המתנהלות בסניפי הבנק. החטיבה הפיננסית בראשות משה לארי, תקבל אחריות גם על החברה לנאמנות ועל סקטור תפעול קופות גמל, ובכך תהיה אחראית בלעדית לפעילות לקוחות שוק ההון.

הדירקטוריון אישר גם את מינויו של עופר הורביץ, המשמש כיום עוזר אישי למנכ"ל, לתפקיד מנהל מטה הבנק ומזכיר הבנק. זאת, בהמשך להודעתה של מזכיר הבנק מאיה פלר, על רצונה לסיים את עבודתה ולפרוש לגמלאות.

היו"ר וידמן והמנכ"ל פרשר הודו לריטה רובינשטיין ומאיה פלר על תרומתן להצלחת הבנק ואיחלו להן המשך עשיה פוריה ומשגשגת.​​

לדיווחים והודעות קודמים