מידע כספי לרבעון הראשון 2024

ט"ו באייר, תשפ"ד, 23 במאי, 2024

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,272 מיליון ₪
לעומת 1,367 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 6.9%
ולעומת 1,047 מיליון ₪ ברבעון הרביעי של 2023
גידול של 21.5%

 

התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון: 18.1%
בהשוואה ל-22.4% ברבעון המקביל אשתקד
ובהשוואה ל-15.5% ברבעון הרביעי של 2023

 

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 3,030 מיליון ₪
לעומת 3,233 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 6.3%
ולעומת 2,522 מיליון ₪ ברבעון הרביעי של 2023
גידול של 20.1%

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 35.5%
הטוב ביותר שהבנק הציג עד היום

 

יחולק דיבידנד של 508.8 מיליון ₪ - 40% מרווחי הרבעון הראשון

 


המשך צמיחה והתרחבות בסעיפי המאזן העיקריים

התוצאות שמציג הבנק ברבעון הראשון של שנת 2024, משקפות המשך צמיחה אחראית והתרחבות במרבית סעיפי המאזן.

סך כל המאזן הסתכם בתום הרבעון הראשון ב-450.7 מיליארד ₪, לעומת 434.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-4%. האשראי לציבור הגיע בסוף הרבעון הראשון של 2024 לסכום של 330.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-312.3 מיליארד ₪ בתום הרבעון המקביל, גידול של כ-6%. פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2024 ב-365.4 מיליארד ₪, לעומת 348.5 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-5% אל מול הרבעון הראשון של 2023, וההון העצמי בתום הרבעון הראשון השנה עמד על כ-28.6 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-24.8 מיליארד ברבעון המקביל, גידול של כ-15%.


מובילות רצופה בסקרי השירות של בנק ישראל

מזרחי-טפחות מחזיק מזה שנים בתפיסת שירות ייחודית, המעמידה במרכז מערכת היחסים עם הלקוח את הבנקאי האישי שלו בסניף, ומסביבו מעטפת היקפית של ערוצי התקשרות דיגיטליים מתקדמים. בדרך זו, יכול הלקוח להחליט בעצמו, בכל רגע נתון, איך הוא מעדיף לבצע את פעילותו הבנקאית: בסיועו של הבנקאי האישי, באופן עצמאי - באמצעות אחד הערוצים הדיגיטליים, או בשילוב של השניים.

על מנת לתמוך בתפיסת שירות זו, ולאפשר ללקוחות הבנק נגישות מרבית לבנקאים בסניפים, פעל מזרחי-טפחות בניגוד למגמה שאפיינה את המערכת הבנקאית בשנים האחרונות. בשונה מהמתחרים, שסגרו עשרות רבות של סניפים וקיצצו באופן דרסטי את מספר העובדים בכלל ואת מערך השירות האנושי בפרט, מזרחי-טפחות הלך והרחיב את הפריסה הסניפית שלו לכדי כ-200 סניפים כיום, ובמקביל גם את מספרם של הבנקאים בסניפים ובמרכזים הטלפוניים. כתוצאה מכך, נהנים לקוחות הבנק מחוויית שירות יוצאת דופן ומבנקאות אישית, מקצועית ואקטיבית בזמינות מרבית.

הצלחתה של תפיסת השירות הייחודית של מזרחי-טפחות, באה לביטוי גם בסקרי השירות של בנק ישראל, שבודקים את מידת שביעות הרצון של משקי הבית, מאיכות השירות בבנקים. בסקר לשנת 2023, שתוצאותיו פורסמו במהלך חודש מרץ האחרון, הגיע מזרחי-טפחות למקום הראשון בשורה של קטגוריות, ובהן: שביעות הרצון מהשירות בסניף, שביעות הרצון מזמן ההמתנה בסניף, ושביעות הרצון מהמוקד הטלפוני.

קבוצת מזרחי-טפחות, הכוללת גם את בנק יהב, קיבלה את הציונים הגבוהים ביותר גם בקטגוריית 'תפיסת ההוגנות', וגם בנכונות של לקוחות הקבוצה להמליץ עליה לאחרים.

מזרחי-טפחות הצטיין ברציפות, בכל ארבעת סקרי השירות, שביצע בנק ישראל עד היום.


משה לארי: תוצאות הבנק ברבעון הראשון של 2024 מצביעות על המשך מגמת הצמיחה גם בתקופה מאתגרת ומורכבת במיוחד

"התוצאות המדווחות לרבעון הראשון של 2024, משקפות את הצלחתו של הבנק להמשיך ולצמוח, גם בתקופה כל כך מאתגרת ומורכבת, ביטחונית וכלכלית. על רקע זה, רווח נקי של 1,272 מיליון ₪ - גבוה מהרווח הרבעוני הממוצע בשנת 2023, ותשואה להון של 18.1% מהווים הישג ראוי לציון, שנזקף, בראש ובראשונה, לזכותם של כלל העובדות, העובדים, המנהלות והמנהלים בבנק, והתאפשר הודות למאמציהם ומסירותם, בימים לא שגרתיים אלה.

"תמונת ההתרחבות בפעילות הבנק באה לביטוי, הן אל מול הרבעון המקביל אשתקד והן בהשוואה לתוצאות הרבעון הקודם – הרבעון הרביעי של 2023, שכמו הרבעון הנוכחי גם הוא התנהל, שבוע מתחילתו, במציאות של הסלמה ביטחונית והשלכותיה הנרחבות על כל תחומי החיים במדינה.

"כך, בין השאר, נרשמה ברבעון הראשון של 2024 צמיחה אחראית ונאה במרבית סעיפי המאזן, ובכלל זה בסך המאזן ובתיקי האשראי לציבור ופיקדונות הציבור, בהשוואה לרבעון הראשון ולרבעון האחרון של השנה החולפת. הכנסות המימון ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-3,030 מיליון ₪ בהשוואה ל-2,522 מיליון ₪ ברבעון הרביעי של 2023 – גידול של כ-20.1%.

"במקביל, ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב-1,279 מיליון ₪ לעומת 1,437 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון משמעותי של 11.0%. כתוצאה מכך, מציג הבנק יחס יעילות ((Cost Income Ratio חסר תקדים, של 35.5% ברבעון הראשון השנה, לעומת 38.7% ברבעון הקודם ו-37.6% ברבעון המקביל.

"הימשכותה של המלחמה זה למעלה מ-7 חודשים, מייצרת קשיים וסיכונים בטווחי הזמן השונים, בפן הלאומי, העסקי והאישי. מזרחי-טפחות, המחזיק בתפיסת שירות אנושית, יוזמת ואקטיבית, פועל על בסיס יומיומי ורציף, באמצעות הבנקאים בסניפים וביחידות העסקיות, על מנת להעמיד בפני הלקוחות, משקי בית ובעלי עסקים, סל של מוצרים ופתרונות, שיאפשרו להם לצלוח את התקופה המורכבת הזו באופן מיטבי.

"מזרחי-טפחות יחלק דיבידנד בסכום של 508.8 מיליון ₪ – 40% מרווחי הבנק ברבעון הראשון, וזאת בהתאם למדיניות הדיבידנד של הבנק, ולאחר בחינת יחסי ההון של הבנק בתרחישים השונים, בהמשך למכתב המפקח על הבנקים מה-16 במאי", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים