מידע כספי לרבעון הראשון 2020

ח' בסיון, תש"פ, 31 במאי, 2020

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 357 מיליון ₪

לעומת 404 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

ירידה של 11.6%

התשואה על ההון העצמי: 9.1%


הרווח הנקי מפעילות שוטפת*: 303 מיליון ₪

לעומת 404 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

ירידה של 25.0%

תשואת הרווח מפעילות שוטפת* על ההון: 7.7%


הכנסות המימון ברבעון הראשון: 1,411 מיליון ₪

לעומת 1,288 מיליון ₪ ברבעון המקביל

עלייה של 9.5%

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 52.4%

יחס היעילות מפעילות שוטפת*: 54.7%

 

*בנטרול הכנסה של 82 מיליון ₪, בגין הסדר מוסכם עם המבטחים לסיום הליכים נגזרים.

 

שירות רציף וסיוע ללקוחות בתקופת משבר

 

לצד ההשלכות הבריאותיות הקשות חוללה התפשטותו המהירה של נגיף הקורונה טלטלה כלכלית עזה בעולם כולו. ישראל, כמו מרבית מדינות העולם, חוותה בתוך זמן קצר ירידה חדה בהיקף הפעילות המשקית, עלייה משמעותית בשיעור הבלתי מועסקים ותנודות חריפות בשווקים הפיננסיים.

כדי לעמוד בהוראות משרד הבריאות והנחיות בנק ישראל ובה-בעת לשמור על שירות רציף וזמין ללקוחות, עבר הבנק לפעול במתכונת חירום ובמצבת עובדים מצומצמת, תוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים להגנה מכסימלית על בריאות העובדים והלקוחות.

 

היערכות תפעולית במתכונת חירום

על מנת להעניק מענה מיטבי ללקוחות, במסגרת הנסיבות המיוחדות, הועמדו לרשותם מרכזי הבנקאות הטלפוניים ומגוון הערוצים הישירים של הבנק, שבאמצעותם יכלו לקבל מידע, לבצע פעולות ולתאם מראש פגישה עם הבנקאים בסניפים. חלק מסניפי הבנק הוגדרו "סניפים ייעודיים" והיו פתוחים לקבלת קהל. שאר הסניפים העניקו שירות לקשישים, לאנשים בעלי מוגבלויות, למקבלי קצבאות וללקוחות שתיאמו פגישה מראש.

יחידות מטה חיוניות עבדו במתכונת מפוצלת, במטרה להבטיח רציפות תפקודית, וחלק מהעובדים עברו לעבוד מהבית. עובדים שנוכחותם בעבודה לא היתה הכרחית, יצאו לחופשה בתשלום לתקופה מוגבלת.

עם החזרה ההדרגתית של המשק לשגרה החל מתחילת חודש מאי, חזרו גם הסניפים ויחידות הבנק לפעילות מלאה ולקבלת קהל בכל הסניפים, תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות.

 


מענה לצרכים המגוונים של הלקוחות

המאמץ הלאומי לבלום את התפשטות המגפה הוביל לסגירה מיידית של מאות אלפי עסקים ולזינוק דרמטי במספר הבלתי מועסקים. לקוחות רבים, שכירים ועצמאים, נקלעו למצוקה תזרימית ונזקקו לפתרונות דחופים, שיסייעו להם לצלוח את התקופה המאתגרת.

הודות להיערכות תפעולית מיטבית, נקלטו ואושרו במטה המשכנתאות של הבנק בתוך זמן קצר פניותיהם של כ-55 אלף לקוחות, שביקשו לדחות את החזרי המשכנתא למספר חודשים. מענה דומה ניתן בבנק גם ללקוחות פרטיים ועסקיים, שהכנסתם נפגעה כתוצאה מהמשבר.

בד בבד, נערך הבנק באופן מהיר ויעיל להעמדת הלוואות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים במסגרת הקרנות בערבות מדינה. הצלחתו של מזרחי-טפחות להתבלט בקצב הטיפול הגבוה בבקשות הרבות, אל מול ביצועי המערכת הבנקאית, הביאה את המדינה להגדיל את ההקצאה לבנק בקרן לעסקים קטנים ובינוניים ליותר מ-3 מיליארד ₪, נתח הגדול מחלקו היחסי של הבנק במגזרי פעילות אלו. הבנקאים בסניפים וביחידות העסקיות ממשיכים לעמוד בקשר רציף עם לקוחותיהם ולהעניק להם מגוון של פתרונות, המותאמים לצרכיהם הייחודיים בעת הזו.

 

אלדד פרשר: שני מנועי הצמיחה המרכזיים של הבנק - המשכנתאות והמיקוד העסקי מעניקים לנו יתרון בהתמודדות עם משבר הקורונה

"מבנה המאזן הייחודי של מזרחי-טפחות הכולל תיק משכנתאות עם פרופיל סיכון נמוך, המהווה 65% מהיקף תיק האשראי של הבנק; המהלכים החשובים שעשינו בשנים האחרונות להגברת המיקוד העסקי של הבנק והחשיפה הנמוכה לענפים פגיעים יותר להשלכות משבר הקורונה: התעופה, התיירות והפנאי, מעניקים לנו יתרון יחסי ביכולתנו להתמודד טוב יותר עם המצב.

תיק המשכנתאות של הבנק מתאפיין בפיזור רב, בשיעור מימון ויחס החזר נמוכים וברמת חיתום גבוהה. לצד מאפיינים איכותיים אלה, עומדת לרשות הבנק פריסה סניפית מיטבית ותשתית תפעולית מקצועית, המיומנת במתן מענה מהיר ויעיל לצורכי הלקוחות. הראיה לכך היא הטיפול יוצא הדופן שהוענק בבנק ל-55 אלף לקוחות שביקשו לדחות את החזרי המשכנתא למספר חודשים. חלקו של מזרחי טפחות במתן מענה לבקשות הדחייה במשכנתאות עמד על כ-50% מהיקף הדחיות במערכת כולה.

גם המהלכים שעשה הבנק בשנים האחרונות בהגברת המיקוד העסקי, באו לביטוי במהלך המשבר. ההרחבה המשמעותית של היקף האשראי לעסקים בסגמנטים השונים, ובה בעת יצירת תשתית מעולה המאפשרת זמינות ומהירות תגובה, הביאו לביקוש גדול להלוואות במסגרת קרנות המדינה לעסקים. למעלה מ-21% מהאשראי בקרנות הועמד על ידי מזרחי-טפחות, מעבר לחלקנו היחסי בתחומים אלה.

תפיסת השירות ההיברידית הייחודית שלנו, המשלבת באופן אופטימלי בין שירות אנושי וערוצים דיגיטליים, סייעה לבנק להתגבר על כל המגבלות והקשיים האובייקטיביים, ולהעניק למגוון לקוחותיו שירות רציף וזמין. הודות לעובדינו המסורים והמחויבים, כל סניפי הבנק פעלו וגם בסניפים שהוגדרו "לא ייעודיים" הוענק שירות אישי לאוכלוסיות מיוחדות, וללקוחות שקבעו פגישה מראש.

למרות מבנה המאזן הייחודי ופרופיל הסיכון הנמוך של תיק האשראי שלנו, נקטנו גישה מוטת סיכון בתחום ההפרשה להפסדי אשראי, והגדלנו את מקדם ההפרשה האיכותית על-פי הערכתנו את הסיכון לפגיעה בענפי המשק השונים. כתוצאה מכך, רשם הבנק ברבעון הראשון לבדו הוצאות להפסדי אשראי בסכום דומה לזה שנעשה בשנת 2019 כולה. לאור חוסר הוודאות המאפיין תקופה משברית, תיבחן הפרשה זו באופן שוטף ותתעדכן בהתאם להתפתחויות", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.​

 

לדיווחים והודעות קודמים