מידע כספי לרבעון השני 2022

י"ח באב, תשפ"ב, 15 באוגוסט, 2022

הרווח הנקי ברבעון השני של 2022: 1,053 מיליון ₪ בהשוואה ל-988 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 6.6%.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2022: 2,207 מיליון ₪ לעומת 1,664 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 32.6%.

צמיחה מואצת באשראי לציבור:
הסתכם בסוף המחצית הראשונה ב-298.2 מיליארד ₪ עלייה של 17.3% לעומת התקופה המקבילה ב-2021.

ב-6 החודשים הראשונים גדל תיק האשראי בכ-27 מיליארד ₪, סכום העולה על היקף הגידול בתיק בשנת 2021 כולה.

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 19.4%.
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 20.6%.

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני: 45.0%.
יחס היעילות במחצית הראשונה: 44.1%.

יחולק דיבידנד של 316 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון השני.


המשך צמיחה בפעילות הבנק לצד השפעות מקרו-כלכליות


נתוני המחצית הראשונה של שנת 2022 משקפים את המשך תנופת הצמיחה בפעילות הבנק. הדבר בא לביטוי הן בגידול של 22.8% בהכנסות המימון, והן בעלייה משמעותית בסעיפי המאזן העיקריים. סך כל המאזן ליום 30 ביוני 2022 עלה ב-11.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; פיקדונות הציבור צמחו ב-11.4% והאשראי לציבור ליום 30 ביוני השנה, זינק ב-17.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ההתרחבות יוצאת הדופן בתיק האשראי חלה בכל המגזרים, ובמיוחד בסגמנטים העסקיים, שצמחו כולם בשיעורים דו-ספרתיים. כך, האשראי לעסקים בינוניים ליום 30 ביוני 2022 גדל ב-13.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; האשראי לעסקים קטנים וזעירים טיפס ב-17.5% והאשראי לעסקים גדולים ליום 30 ביוני השנה, עלה בשיעור מרשים של 39.3%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021.
לצד זאת, גם השינויים בסביבה המקרו-כלכלית תרמו לרווח ולרווחיות של הבנק. בשל אירועים מקומיים ובינלאומיים הואץ, גם בישראל, קצב האינפלציה. במחצית הראשונה של השנה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 3.2%, לעומת עלייה של 1.6% בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך, ובמגמה לרסן את ההתפרצות האינפלציונית החל בנק ישראל במהלך של העלאת ריבית, שעומדת, נכון לעכשיו, על 1.25%. זאת, בהשוואה לשיעור של 0.10% בסוף 2021.

שדרוג השירות תוך שילוב מיטבי בין אנושיות לטכנולוגיה

נאמן לתפיסת השירות הייחודית שלו, המעמידה במרכז מערכת היחסים עם הלקוח את הבנקאי האנושי והאישי עם מעטפת משלימה של ערוצים דיגיטליים מתקדמים, ממשיך מזרחי-טפחות לפעול להטמעת כלים חדשניים, על מנת להגיע לשילוב אופטימלי בין האנושיות והטכנולוגיה, בשירות שהוא מעמיד לרשות ללקוחותיו.
כך, בין השאר, מטמיע הבנק בימים אלה במערכותיו פלטפורמת CRM חדישה בעלת יכולות מתקדמות, שבאמצעותה יוכלו הבנקאים לבצע התאמות בשירות על-פי צרכי הלקוחות, באופן מדויק ואקטיבי, עד לרמת הלקוח הבודד. מהלך זה מצטרף לשילובה בתחילת השנה של אפליקציית טפחות-טאצ' הייחודית והחדשנית, במערך המשכנתאות של הבנק. גם במקרה הזה הטכנולוגיה והשירות האנושי משתלבים היטב, כשהלקוח יכול לנהל ולעקוב אחר תהליך לקיחת המשכנתא באופן עצמאי, בקלות ובנוחות, באמצעות הטלפון הנייד, וליהנות במקביל מליווי צמוד של בנקאי מומחה, העומד לרשותו בכל שלב ולכל צורך.
בה בעת ממשיך הבנק להרחיב את זמינות השירות האנושי בסניפים ובמרכזי הבנקאות הטלפוניים. בניגוד לבנקים האחרים שסגרו בשנים האחרונות עשרות רבות של סניפים וצמצמו משמעותית את כוח האדם מוטה השירות, מזרחי-טפחות ממשיך להחזיק בפריסה סניפית נרחבת – שגדלה עוד בעקבות המיזוג עם בנק אגוד, עם כיסוי גיאוגרפי אופטימלי, ובכלל זה במגזר החרדי ובחברה הערבית. מרכזי הבנקאות הטלפוניים של הבנק מעניקים שירות בזמני הפעילות הארוכים ביותר במערכת, כאשר לאחרונה הקים הבנק מוקד נוסף בצפון הארץ, המצטרף למוקדים הקיימים בלוד ובירושלים, שיסייע בשיפור ובשדרוג המענה הטלפוני ללקוחות.


משה לארי: תוצאות הבנק ברבעון השני משקפות את המשך תנופת הצמיחה על רקע האירועים המקרו-כלכליים ועליית הריבית במשק


"התוצאות שאנו מציגים ברבעון השני של 2022 ובמחצית הראשונה של השנה, משקפות את המשך תנופת הצמיחה המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, על רקע ההתפתחויות בסביבה המקרו-כלכלית המקומית והגלובלית, העלייה בריבית, והשפעתן על מאזן הבנק.
תמונת ההתרחבות באה לביטוי במרבית תחומי הפעילות של הבנק. הכנסות המימון מפעילות שוטפת עלו ברבעון השני ב-27.2% בהשוואה לרבעון השני של 2021, והגיעו לסך של 2,053 מיליון ₪; ההכנסות מעמלות גדלו בשיעור של 8.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסך של 508 מיליון ₪.
בסעיפי המאזן העיקריים ובהם סך כל המאזן, האשראי לציבור, פיקדונות הציבור וניירות ערך נרשמה עלייה דו-ספרתית, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בולטת במיוחד ההתפתחות בתיק האשראי לציבור שהגיע בסוף המחצית הראשונה של השנה לסכום של כ-298.2 מיליארד ₪, גידול יוצא דופן של 17.3% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. למרות ההאטה בכלכלה העולמית, המשיך המשק הישראלי להפגין עוצמה ולייצר רמת ביקושים גבוהה לאשראי, בכל תחומי הפעילות. כתוצאה מכך, ועל מנת לתת מענה מיטבי לצרכי האשראי המגוונים של לקוחותינו הפרטיים והעסקיים, העמיד הבנק בששת החודשים הראשונים של 2022 אשראי בהיקף של כ-27 מיליארד ₪, כ-10 מיליארד ₪ מתוכם אשראי לעסקים בסגמנטים השונים.
המשך הצמיחה בפעילות הבנק כמו גם התוצאות הכספיות המצוינות, הם עדות נוספת לאיכות ההון האנושי שלנו. אלפי העובדות והעובדים; המנהלות והמנהלים המעולים של מזרחי-טפחות, מייצרים חווית שירות ייחודית עבור לקוחותינו, עמלים בנחישות כדי לעמוד ביעדי הבנק, ומביאים אותנו להישגים ראויים לציון. על כך, תודתנו והערכתנו.
תוכנית מיזוגו של בנק אגוד אל תוך מזרחי-טפחות מתבצעת כמתוכנן, ועד עתה כבר הוסבו לבנק עשרות אלפי לקוחות אגוד. במקביל, נקלטים במזרחי-טפחות מאות עובדים מקצועיים ומנוסים מבנק אגוד, המהווים תוספת כוח חשובה להבטחת השלמתו המוצלחת של המיזוג, ולעמידת הבנק ביעדיו העתידיים.
בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג תוצאות כספיות טובות וביצועים נאים. במחצית הראשונה של השנה רשם בנק יהב רווח נקי של 106 מיליון ₪, לעומת 97 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון ראויה לציון של 11.9%.
לאחר הפסקה של רבעון אחד בחלוקת הדיבידנד, החליט הדירקטוריון לחזור ולחלק דיבידנד בגין רווחי הרבעון השני של 2022. כלל מחזיקי מניות מזרחי-טפחות ייהנו מדיבידנד בסכום של 316 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

לדיווחים והודעות קודמים