מידע כספי לרבעון השלישי 2023

ט"ו בכסלו, תשפ"ד, 28 בנובמבר, 2023

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023: 1,098 מיליון ₪
בהשוואה ל-1,178 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2022
ירידה של 6.8%

התשואה להון ברבעון השלישי של 2023: 16.8%
לעומת תשואה של 20.8% ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 2,937 מיליון ₪
בהשוואה ל-2,626 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2022
עלייה של 11.8%

ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון השלישי: 694 מיליון ₪
לעומת 155 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
ו-247 מיליון ₪ ברבעון השני של 2023

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השלישי: 36.6%

יחולק דיבידנד של 164.7 מיליון ₪ - 15% מרווחי הרבעון השלישי


התגייסות למאמץ הלאומי - מלחמת 'חרבות ברזל'

בשבת ושמחת תורה, ה-7 באוקטובר 2023, הוכרזה בישראל מלחמת 'חרבות ברזל' בעקבות מתקפת פתע רצחנית מרצועת עזה, על ישובים ובסיסים הסמוכים לקו הגבול. לצד הפעולות שנקט הבנק כדי להבטיח רציפות בשירות ללקוחות, נרתם מזרחי-טפחות באופן מיידי למאמץ הלאומי בתרומות, הטבות והקלות בנקאיות, על מנת לסייע לתושבים בעוטף ובדרום, ביישובים בקו העימות בצפון, וכן ללקוחות נוספים שנפגעו מההסלמה הביטחונית. אומדן העלות לבנק של התרומות, אימוץ היישובים, ההקלות וההטבות הבנקאיות, בהנחה של ניצול מלא על ידי כל הלקוחות הרלוונטיים, עולה על חצי מיליארד ₪.

לצד התרומות שהעביר הבנק, כבר בימים הראשונים של המלחמה, למימון צרכים דחופים עבור תושבי העוטף, חיילים ומתנדבים, קיבל מזרחי-טפחות החלטה לאמץ את העיר שדרות ואת קיבוץ כפר עזה, ולהשתתף במימון צרכיהם בטווח המיידי, הבינוני והארוך. אומדן הסכומים שהקצה הבנק לתרומות, לאימוץ שני היישובים ולהטבות נוספות שניתנו לתושביהם, מסתכם בכ-90 מיליון ₪.

בנוסף, על מנת לסייע ללקוחות בכלל ולתושבי אזורי העימות בפרט, יצא הבנק במתווה של הקלות והטבות בנקאיות, בהיקף נרחב משמעותית מהבסיס שנקבע על ידי בנק ישראל. בין השאר כולל המתווה פטור מלא למספר חודשים מתשלום המשכנתא לתושבי העוטף, ואפשרות להקפאת התשלומים ללא ריבית והצמדה, למספר חודשים נוספים; הלוואה ללא ריבית והצמדה ללקוחות שנקלעו לקשיי נזילות בשל המצב; מענק של עד 20 אלף ₪ לבעלי עסקים ביישובי העוטף, ועוד. אומדן שווי ההטבות והקלות המוצעות, בהנחה של ניצול מלא שלהן על ידי כל האוכלוסיות הרלוונטיות, מסתכם בכ-450 מיליון ₪.

גישה זהירה ושמרנית בהוצאות להפסדי אשראי

על רקע המלחמה שפרצה לאחר תאריך המאזן, החליט הבנק לנקוט גישה זהירה ושמרנית בהוצאות להפסדי אשראי. זאת, לנוכח אי הוודאות באשר להתמשכות המלחמה ולאופן התפתחותה, ולמרות שבשלב זה אין אינדיקציה משמעותית להרעה בפרופיל הסיכון של תיק האשראי של הבנק. ברבעון השלישי השנה הסתכמו ההוצאות להפסדי אשראי ב-694 מיליון ₪, בהשוואה ל-155 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ו-247 מיליון ₪ ברבעון השני של 2023. העלייה בהפרשות נובעת, רובה ככולה, מהגדלה בהפרשה הקבוצתית, המביאה לביטוי את תנאי אי-הוודאות וההערכות על עליית סיכון האשראי במשק בשל המלחמה.

המשך צמיחה בסעיפי המאזן העיקריים

חרף הסביבה המקרו-כלכלית המאתגרת הצליח הבנק, גם ברבעון השלישי של השנה, לשמור על תנופת הצמיחה, במרבית סעיפי המאזן.

כך, בין השאר הסתכם האשראי לציבור ברבעון השלישי של השנה בכ-323.6 מיליארד ₪ לעומת כ-304.1 מיליארד ₪ ברבעון המקביל, גידול של 6.4%.

פיקדונות הציבור הגיעו לכ-351.0 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-345.3 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 1.6%.

משה לארי: בימים מורכבים אלה משפחת מזרחי-טפחות כולה רתומה למאמץ הלאומי לתמיכה בתושבי העוטף ואזורי העימות תוך מחויבות עליונה להתייצב לצד לקוחותינו בכל רחבי הארץ

"הדוחות הכספיים של הבנק לרבעון השלישי של 2023 מתפרסמים בעיצומה של מלחמת 'חרבות ברזל', אשר הוכרזה בישראל בעקבות מתקפת הפתע הרצחנית מעזה, בבוקרו של יום שבת, ה-7 באוקטובר. ב-75 שנות קיומה חוותה מדינת ישראל מלחמות, מבצעים צבאיים ואירועים ביטחוניים למכביר. אירוע בסדר גודל כמו זה של ה-7 באוקטובר, לא היה כאן מעולם. ליבנו עם משפחות הנרצחים והחיילים שנפלו במערכה, וכולנו מייחלים לחזרתם הביתה, בריאים ושלמים, של כל החטופים, ולהחלמתם של כל הפצועים, בגוף ובנפש.

כמו אזרחים רבים מכל חלקי החברה, עמותות, ארגונים וחברות עסקיות רבות גם משפחת מזרחי-טפחות כולה, נרתמה מיידית למאמץ הלאומי. עוצמת ההפתעה ועומק המשבר חייבו פעולה משולבת, מהירה ונחושה, בחומר וברוח: של הקצאת כספים ומשאבים רבים לטובת תרומות לצרכים שונים, לאימוצם של שדרות וכפר עזה, ולהקלות ללקוחות הבנק בכל המעגלים, ובה-בעת של התייצבות פיזית, עוצמתית ומרגשת, של מאות עובדות ועובדים בבנק, באינספור פעילויות התנדבות, תמיכה וחיזוק.

חרף הקשיים שמזמנת תקופה של הסלמה ביטחונית וגיוס מילואים נרחב, פעל הבנק למלא את מחויבותו העליונה, להבטחת שירות רציף וזמין ללקוחותיו, ובכלל זה באזורי העימות. מתחילת המלחמה ממוקדים עובדות ועובדי הבנק במטרת-על אחת ויחידה: לעמוד לצד לקוחותינו ולעשות כל שניתן כדי לתת מענה לכל צורך או קושי, ולסייע להם לצלוח את התקופה המאתגרת בשלום. על כך הם ראויים להוקרה והערכה רבה.

הגם שפרצה לאחר תאריך המאזן, ניכרת השפעתה של מלחמת 'חרבות ברזל' על התוצאות המדווחות, וזאת בשל אי-הוודאות באשר לזמן שבו תימשך המלחמה ולאופן שבו תתפתח. הדבר בא לביטוי במיוחד, בגישה הזהירה והשמרנית שנקט הבנק, בדרך טיפולו בסעיף ההוצאה להפסדי אשראי. הגידול המשמעותי בהיקף ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון השלישי של השנה: 694 מיליון ₪, בהשוואה ל-155 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ו-247 מיליון ₪ ברבעון השני השנה נובע, רובו ככולו, מהפרשה קבוצתית שהבנק ביצע, בשל האפשרות שסיכון האשראי במשק יגדל כתוצאה מהמלחמה.

על רקע זה רשם הבנק ברבעון השלישי רווח נקי של 1,098 מיליון ₪, בהשוואה ל-1,178 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2022, קיטון של 6.8%. התשואה להון ברבעון השלישי הגיעה ל-16.8%, לעומת תשואה של 20.8% ברבעון המקביל אשתקד.

מתוך התחשבות בתנאי אי-הוודאות בסביבה הכלכלית, ועל מנת להבטיח את יכולתו של הבנק להמשיך ולצמוח גם בעתיד, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד למחזיקי המניות בסכום של כ-165 מיליון ₪, 15% מרווחי הרבעון השלישי של 2023", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים