מידע כספי לשנת 2022

כ"א באדר, תשפ"ג, 14 במרץ, 2023

הרווח הנקי בשנת 2022: 4,472 מיליון ₪ 
לעומת 3,188 מיליון ₪ בשנת 2021
גידול של 40.3% 

התשואה על ההון ב-2022: 20.1%*
בהשוואה ל-15.8% בשנת 2021

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 45.2%*

הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 1,087 מיליון ₪
בהשוואה ל-679 מיליון ₪ ברבעון המקביל 
עלייה של 60.1%

התשואה להון ברבעון הרביעי: 18.5%

יחולק דיבידנד של 326.1 מיליון ₪
30% מרווחי הרבעון הרביעי של 2022

סך הדיבידנד בגין רווחי 2022: 995.4 מיליון ₪ 

*בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים – התשואה להון ב-2022: 19.0%; יחס היעילות: 46.4%  


המשך גידול בפעילות השוטפת בסביבה מקרו-כלכלית משתנה

התוצאות שמציג מזרחי-טפחות ברבעון האחרון של השנה ובשנת 2022 כולה, משקפות את המשך הגידול בהיקפי הפעילות השוטפת של הבנק, על רקע התמורות בסביבה המקרו-כלכלית העולמית והמקומית. בשנת 2022 רשם הבנק רווח נקי של 4,472 מיליון ₪, גידול של 40.3% בהשוואה לרווח הנקי בשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה ב-60.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב-1,087 מיליון ₪. הכנסות המימון בשנת 2022 הסתכמו בכ-11 מיליארד ₪, עלייה של 36.0% בהשוואה לשנה המקבילה, והכנסות המימון מפעילות שוטפת הגיעו לכ-9.2 מיליארד ₪, גידול של כ-40% לעומת שנת 2021.
כמו המשק כולו, גם המערכת הבנקאית מושפעת מהשינויים בתנאים המקרו-כלכליים בארץ ובעולם. זאת, לנוכח רצף העלאות הריבית מצד הבנקים המרכזיים, שנועדו לרסן את עליות המחירים, ולהחזיר את האינפלציה לתוואי נורמטיבי. 
במהלך שנת 2022 עלה מדד המחירים לצרכן בישראל בשיעור של 5.3% בהשוואה לעלייה של 2.8% בשנת 2021. ריבית בנק ישראל, שבסוף הרבעון הראשון של 2022 עמדה עדיין על שיעור של 0.1%, הגיעה בסוף השנה לשיעור של 3.25%. מאז, העלה בנק ישראל את הריבית עוד פעמיים, ושיעורה כיום עומד על 4.25%.
לאחרונה שוררת במשק אי-ודאות על רקע תכניות הממשלה לקדם שינויים במערכת המשפט, והמחלוקת הציבורית סביב מהלך זה. בשלב זה מוקדם להעריך מה תהיינה ההתפתחויות, וכן את השפעת אירועים אלה על המשק הישראלי.

צמיחה והתרחבות במרבית סעיפי המאזן

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2022 צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים. ההון העצמי הסתכם בסוף השנה בכ-23.8 מיליארד ₪ לעומת כ-20.8 מיליארד בסוף 2021, עלייה של 14.5%; פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-344.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-307.9 מיליארד ₪ בסוף 2021, עלייה של 11.9%; האשראי לציבור הגיע לכ-307.5 מיליארד ₪, לעומת כ-271.4 מיליארד ₪ בסוף השנה המקבילה, גידול של 13.3%. בתוך תיק האשראי בלטה לחיוב פעילות האשראי לעסקים, שזינקה ב-17.5%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך, האשראי לעסקים קטנים וזעירים גדל ב-12.9%, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-22.5% והאשראי לעסקים בינוניים צמח ב-29.0%. 
על-פי נתוני חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות ל-30 בספטמבר 2022, מגיע חלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות בתיק האשראי לציבור לשיעור של 21.4%, בפיקדונות הציבור ל-18.4% ובסך המאזן ל-18.2%.

משה לארי: תוצאות הבנק בשנת 2022 משקפות המשך צמיחה בכל תחומי הפעילות, בהכנסות וברווח על רקע עליית הריבית במשק

"התוצאות הכספיות הראויות לציון של הבנק בשנת 2022, מעידות על הצלחתנו לעמוד ביעדים האתגריים שהצבנו לעצמנו, ובראשם השלמת המיזוג עם אגוד עד לסוף השנה, כפי שתוכנן. למרות התגברות התחרות בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה, מציג הבנק גידול מרשים בכל תחומי הפעילות, בהכנסות וברווח הנקי, שצמח ב-40.3% בהשוואה לשנה המקבילה, והסתכם ב-4,472 מיליון ₪. הישג זה מהווה תעודת כבוד לעובדי הבנק ומנהליו, שהפגינו לאורך השנה כולה נחישות ומקצועיות יוצאות דופן, ועל כך הם ראויים להוקרה והערכה רבה.
"לאחר עשור של ריבית ריאלית אפסית ועל רקע ההתפרצות האינפלציונית בעולם ובישראל, השתנתה במהלך שנת 2022 סביבת הריבית, ובתוך מספר חודשים עלתה ריבית בנק ישראל משיעור של 0.1% בתום הרבעון הראשון לשיעור של 3.25% בסוף השנה, נתון שהשפיע גם הוא על התוצאות הכספיות של הבנק. העלייה החדה בריבית במשק, שמתחילת 2023 עלתה באחוז נוסף לשיעור של 4.25%, מהווה אתגר לא פשוט ללקוחות רבים, משקי בית ועסקים, ומחייבת פעילות הדוקה ויומיומית של בקרה וניטור מכלול הסיכונים האפשריים. במקביל, פועל הבנק גם לייצר פתרונות מותאמים-אישית, על מנת לסייע ללקוחותיו לצלוח את התקופה המורכבת.
"למרות שבחודשים האחרונים של השנה הסתמנה התמתנות בביקושים בשוק הנדל"ן למגורים בכלל וההלוואות לדיור בפרט, הסתיימה 2022 עם ביצועי שיא בתחום המשכנתאות. חרף התחרות העזה והשינויים בסביבת הפעילות, ממשיך מזרחי-טפחות לשמור על מעמדו כבנק הגדול והמוביל בישראל בתחום המשכנתאות. ב-2022 ביצע הבנק הלוואות חדשות לדיור ולכל מטרה בהיקף כספי של כ-41 מיליארד ₪.
"בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג ביצועים נאים. בשנת 2022 רשם הבנק רווח נקי של 279 מיליון ₪, לעומת 203 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון של 13.8%, בהשוואה לתשואה להון של 11.2% בשנת 2021.
"מזרחי-טפחות יחלק דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי של השנה. על-פי החלטת הדירקטוריון, ייהנו מחזיקי המניות מדיבידנד של 326.1 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון הרביעי. יחד עם הסכום הזה מגיע הדיבידנד המצטבר בגין רווחי שנת 2022 ל-995.4 מיליון ₪", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי. 


לדיווחים והודעות קודמים