דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר את מינויו של עדי שחף לסמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית

כ"ח בתמוז, תש"פ, 20 ביולי, 2020

דירקטוריון מזרחי-טפחות, בראשות משה וידמן, אישר היום את ההמלצה למנות את עדי שחף לסמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית בבנק.

שחף יחליף את משה לארי, אשר נבחר למנכ"ל הבנק במקומו של המנכ"ל הנוכחי אלדד פרשר, שיפרוש מן הבנק ערב ראש השנה.

עדי שחף הצטרף למזרחי-טפחות בשנת 2009. עד שנת 2013 שימש מנהל סקטור מסחר בחטיבה הפיננסית ומאז הוא מכהן כסגנו של משה לארי, בחטיבה הפיננסית.

לפני שהצטרף לבנק עבד שחף במשרד האוצר ושימש, בין השאר, כממונה על הסיכונים וכמנהל החוב הממשלתי.

מינויו של עדי שחף כפוף לאישור בנק ישראל והוא ייכנס לתפקידו החדש ב-16 בספטמבר, בד בבד עם חילופי הגברי בתפקיד מנכ"ל הבנק.

 

לדיווחים והודעות קודמים