אלדד פרשר יתמנה למנכ''ל הבנק במקומו של אלי יונס

ההחלטה, בהתאם להמלצה שהתקבלה פה אחד בוועדת האיתור; המינוי, שטעון אישור של בנק ישראל, ייכנס לתוקף בסוף חודש אוגוסט 2013
ו' בניסן, תשע"ג, 17 במרץ, 2013

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר היום את מינויו של אלדד פרשר לתפקיד מנכ"ל הבנק, במקומו של אלי יונס. זאת, בהתאם להמלצה שהתקבלה פה אחד בוועדת האיתור, שבראשה עמד יו"ר הבנק, משה וידמן.
 
הוועדה ראיינה בשבועות האחרונים מספר מועמדים ובסופו של תהליך החליטו שלושת חבריה: משה וידמן, אבי זיגלמן ויוני קפלן להמליץ, פה אחד, על אלדד פרשר - סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית של מזרחי-טפחות בתשע השנים האחרונות, לתפקיד המנכ"ל הבא של הבנק.
 
בדיווח שהגישו לדירקטוריון מסרו חברי הוועדה, כי החליטו להמליץ על אלדד פרשר לאחר שהתרשמו, כי הוא המועמד המתאים ביותר להוביל את הבנק בשנים הבאות ולשמור על מעמדו כבנק הצומח, היעיל והרווחי ביותר בישראל. "כחבר הנהלת הבנק בתשע השנים האחרונות היה אלדד פרשר שותף פעיל וחשוב בגיבוש התוכנית האסטרטגית של הבנק ובהתפתחות המרשימה שעשה מזרחי-טפחות בשנים אלו. מינויו למנכ"ל יבטיח המשכיות ורציפות בפעילות הבנק, תוך שימור ההישגים הקיימים והשגת יעדי התוכנית הרב-שנתית שלו", אמרו חברי ועדת האיתור.
 
חברי הדירקטוריון איחלו לפרשר הצלחה רבה בתפקידו החדש והודו למנכ"ל היוצא, אלי יונס, על פעילותו הברוכה ועל ההצלחה יוצאת הדופן של הבנק בשנות כהונתו.
 
מינויו של אלדד פרשר, שטעון אישור של בנק ישראל, ייכנס לתוקף בסוף חודש אוגוסט 2013.
 

 

אלדד פרשר – קורות חיים

אלדד פרשר משמש כסמנכ"ל, חבר הנהלת בנק מזרחי-טפחות, ומנהל החטיבה הפיננסית של הבנק החל מ-11/2004. תחומי אחריותו כוללים את: חדרי העסקות המאוחדים בבנק, ניהול נכסים והתחייבויות, ניהול הנזילות וההשקעות בניירות-ערך, הפעילות הבינלאומית והבנקאות הפרטית, קשרי משקיעים, חשיפות האשראי בחו"ל וחשיפות אשראי לבנקים ומדינות.
 
פרשר משמש גם כיו"ר של הבנק בשוויץ ושל "מזרחי-טפחות הנפקות".
טרם תפקידו הנוכחי, בין השנים 1987-2004, שימש בתפקידים שונים במשרד האוצר.
בתפקידו כמשנה לחשב הכללי (2004-2001) היה אחראי על כל נושאי הממון והבנקאות ובנוסף על נושאי המינהל, כוח אדם וההדרכה באגף החשב הכללי.
כסגן בכיר לחשב הכללי (1997-2001) הקים את היחידה לניהול החוב הממשלתי והיה אחראי לניהול החוב, ערבויות מדינה, הסדרי חוב וחברות בקשיים וביטוח סיכוני סחר חוץ.
 
כסגן נציג משרד האוצר בארה"ב (1993-1997) היה שותף להנפקות הגדולות בערבות ממשלת ארה"ב, ההנפקות הריבוניות הראשונות ופעילות ארגון הבונדס.
בעל תואר בוגר ומוסמך של האוניברסיטה העברית במנהל עסקים.
נשוי לטליה ואב לשני ילדים, גיא ונטע.לדיווחים והודעות קודמים