הדירקטוריון אישר את ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי

ה' באדר ב, תשע"ט, 12 במרץ, 2019

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר את ההסדר עם משרד
המשפטים האמריקאי: הבנק ישלם סכום של 195 מיליון דולר


הבנק קיבל אחריות "בהתאם לדין האמריקאי, על מעשיהם של בנקאים פרטיים מסוימים, בנקאי קשרי לקוחות ועובדים אחרים בעלי רמת אחריות דומה, שפעלו בניגוד למדיניות הבנק ולנהליו"; ההפרשה בגין החקירה הסתכמה בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-162 מיליון דולר והיתרה תופרש בדוחות הרבעון הרביעי של 2018; המנכ"ל אלדד פרשר: סיום החקירה יאפשר לבנק להתמקד ביעדי התוכנית האסטרטגית כולל חזרה, במהלך השנה, למתווה חלוקת הדיבידנד

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר הערב את ההסדר עם משרד המשפטים בארצות הברית, במסגרתו ישלם הבנק סכום של 195 מיליון דולר. בכך באה לסיומה חקירה רחבת היקף, שנמשכה כחמש שנים ואשר התייחסה לשנים 2012-2002.

מאז קיבל הבנק בחודש אוגוסט 2018 מכתב ממשרד המשפטים התנהל בין הצדדים מו"מ אינטנסיבי. בסופו של התהליך הגיעו נציגי הבנק ומשרד המשפטים להסכמה, כי התשלום שישלם מזרחי-טפחות יעמוד על 195 מיליון דולר.

על-פי ההסכם קיבל הבנק אחריות, בהתאם לדין האמריקאי, למעשיהם של עובדים מסוימים לשעבר - "בנקאים פרטיים מסוימים, בנקאי קשרי לקוחות ועובדים אחרים בעלי רמת אחריות דומה, שפעלו בניגוד למדיניות הבנק ולנהליו".

יו"ר הבנק משה וידמן וחברי הדירקטוריון הביעו סיפוק מהעובדה שהשיחות עם אנשי משרד המשפטים בוושינגטון הניבו תוצאות חיוביות, ואפשרו לנו להגיע להסדר מוסכם.

מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי ההגעה להסדר תאפשר לבנק להתמקד בהשגת יעדי התוכנית האסטרטגית ולחזור, במהלך השנה, למתווה חלוקת הדיבידנד.

יצוין, כי ההפרשה בגין החקירה הסתכמה בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-162 מיליון דולר, והיתרה תופרש בדוחות הרבעון הרביעי של 2018, שיפורסמו לקראת סוף חודש מרץ.


לדיווחים והודעות קודמים