מזרחי-טפחות מוכר נתח מתיק המשכנתאות לגופים מוסדיים

י"ט בטבת, תשע"ו, 31 בדצמבר, 2015

לראשונה בישראל: מזרחי-טפחות מוכר נתח מתיק המשכנתאות לגופים מוסדיים מקבוצת מנורה-מבטחים

עסקה ראשונה מסוגה בישראל, למכירת תיק משכנתאות על ידי בנק לגורם בשוק ההון, יצאה היום לדרך: בנק מזרחי-טפחות, המחזיק בתיק המשכנתאות הגדול בישראל בהיקף של כ-100 מיליארד ₪, מוכר, בעסקת "מכר אמיתי" (TRUE SALE), נתח מתיק הלוואות, בהיקף של 770 מיליון ₪, לגורמים מוסדיים מקבוצת מנורה-מבטחים.

חלק התיק שנמכר כולל הלוואות שהבנק ביצע בשנת 2013, ושמשולמות באופן תקין ורציף וללא שום פיגור. על-פי ההסכם, חלוקת הסיכון מתבצעת באופן שבו 80% מהזכויות וההתחייבויות בתיק נמכרו לרוכשים, בעוד 20% ממנו נותרים בידי הבנק, שאף ימשיך לנהל ולתפעל את התיק הספציפי עבורם.

יצוין, כי בנק ישראל נתן אור ירוק למהלך.

לדברי מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר, עסקת מכירת נתח מתיק המשכנתאות כמו-גם הנפקת אגרות החוב מסוג COCO - שני מהלכים חדשניים, ככל שמדובר בשוק הישראלי, שמזרחי-טפחות השלים בימים אלה, יאפשרו לבנק להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים שעומדים לפתחו בשנת 2016 ובראשם המשך הצמיחה וההתרחבות בעסקי הבנק, תוך עמידה ביעדי הלימות ההון הרגולטוריים.

"מזרחי-טפחות רואה בגופים המוסדיים שותפים והוא ימשיך לפעול לקידום שיתופי פעולה שכאלה, שמייצרים ערך אמיתי הן לבנק והן למוסדיים שמעוניינים באפיקי השקעה משתלמים ואטרקטיביים, ולא פחות חשוב מכך, בטוחים ובעלי סיכון נמוך באופן משמעותי", אמר פרשר.


לדיווחים והודעות קודמים