פסק דין בעליון בנושא תיקון חוזה הלוואה

בית המשפט העליון נתן פסק דין בעניין תיקון חוזה הלוואה לדיור של אחד הבנקים
י"א בטבת, תשע"ג, 24 בדצמבר, 2012

​בתאריך 19/9/12 נתן בית המשפט העליון פסק דין בערעור שנדון לפניו (ע"א 232/10), בעניין תיקון חוזה הלוואה לדיור של אחד הבנקים.

לדיווחים והודעות קודמים