הודעת אלי יונס לדירקטוריון על אי-המשך כהונתו

מועצת המנהלים של הבנק מתכוונת להקים בזמן הקרוב ועדה לאיתור מנכ"ל חדש
י"ד באייר, תשע"ג, 24 באפריל, 2013

מנכ"ל מזרחי-טפחות בתשע השנים האחרונות, אלי יונס, הודיע היום בישיבת הדירקטוריון של הבנק, כי אין לו כוונה להמשיך ולכהן בתפקיד, מעבר לתקופת הסכם העבודה הנוכחי שלו, המסתיימת ב-1 באפריל 2014.
 
יונס ציין, כי החליט להודיע על כך כבר כעת, קרוב לשנה לפני תום תקופת חוזה ההעסקה שלו, על מנת לאפשר לדירקטוריון לקיים תהליך מסודר ומעמיק של איתור ומינוי מנכ"ל חדש, שלא תחת לחץ לוחות זמנים.
"כהונתי כמנכ"ל מזרחי-טפחות היא התקופה הארוכה ביותר שבה שימשתי, אי פעם, בתפקיד ניהולי כלשהו במגזר הציבורי והעסקי", אמר יונס.
 
לדבריו, חילופי הגברי הצפויים ייטיבו עם הבנק ויסייעו לו להמשיך ולהתפתח, באמצעות רעיונות וכוחות חדשים.
יונס קרא לדירקטוריון להתחיל מוקדם ככל האפשר בתהליך של איתור ומינוי מנכ"ל חדש, על מנת להבטיח רציפות והמשכיות בפעילות הבנק, ולצמצם למינימום את תקופת הביניים ואי-הוודאות. "זהו אינטרס ראשון במעלה של הבנק וכל בעלי העניין שלו", אמר אלי יונס.
 
יצוין, כי מועצת המנהלים של הבנק בראשות משה וידמן החליטה להקים כבר בזמן הקרוב ועדה לאיתור מנהל כללי חדש לבנק.


לדיווחים והודעות קודמים