Generic placeholder image

דיווח על פעילות חריגה בבנק

הבנק מפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה במטרה למנוע פעילות שאינה תקינה

 יחד עם זאת, אם נתקלת באי סדרים, ניסיון הונאה  או פעילות חריגה בהתנהלות מול הסניף או הבנק, באפשרותך לעדכן את הבנק בדרך הנוחה לך: 
הדיווח יכול להיות גלוי תוך ציון שמך או אנונימי. 
חשוב לכלול בדיווח כמה שיותר פרטים לרבות פרטי קשר כדי לסייע לנו בבירור המקרה.
אין לשלוח לתיבת הדוא"ל שאלות או בירורים השייכים לחשבון האישי. בנושאים אלן, נא לפנות לבנקאי שלך 

בתיבת הדוא"ל יטופלו רק פניות שעוסקות בדיווח על התנהגות חריגה מול הסניף. פניות בנושאים אחרים לא יטופלו.