ערוצי השירות ללקוחות מזרחי-טפחות ליסינג

כלל השירותים הניתנים ללקוחות מזרחי-טפחות ליסינג והערוצים בהם ניתן לבצע פעולות

 

השירות היכן ניתן  
שינוי שעבוד במוקד הטלפוני  
קבלת מידע על הלוואה במוקד הטלפוני באתר
בקשה לשינוי מועד חיוב של ההחזר החודשי במוקד הטלפוני באתר
בקשה לפירעון הלוואה במוקד הטלפוני  
פירעון הלוואה במוקד הטלפוני  
עדכון פרטים אישיים במוקד הטלפוני באתר
בקשה לקבלת מכתב כוונות לפני פירעון הלוואה במוקד הטלפוני באתר
בקשה להסרת שעבוד במוקד הטלפוני באתר
בקשה לעדכון פוליסות ביטוח בהלוואה במוקד הטלפוני  
בקשה לשינוי חיוב חשבון בנק לחיוב ההלוואה במוקד הטלפוני באתר
בקשה לשינוי לווים או ערבים במוקד הטלפוני  
בקשה להפקת אישורים במוקד הטלפוני באתר
בקשה להסדרת חוב בתשלומי ההלוואה במוקד הטלפוני באתר
שינוי לוח תשלומים במוקד הטלפוני באתר