שירות עם נאמנות

כל השירותים וכל ערוצי הפנייה ללקוחות מזרחי-טפחות חברה לנאמנות

הפעולה: העברת כספים

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: העברת כספים מיידית במערכת זה"ב

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: פתיחה, שינוי או ביטול הוראת קבע מחשבון לחשבון

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על הוראת קבע

ערוץ הפנייה:  בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: פתיחה, שינוי או ביטול הרשאה לחיוב חשבון

ערוץ הפנייה:  בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על הרשאה לחיוב חשבון

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות אחרונות 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות עתידיות 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות בחשבון לפי תקופה 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת יתרה עדכנית 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: ביטול קבלת מידע על עסקאות שבוצעו ביום עסקים נוכחי 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: הפקת אישורים: ניכוי מס במקור, אישור יתרות, תעודת זהות בנקאית

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

 

 

 

הפעולה: הזמנת פנקסי צ'קים

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: ביטול צ'ק 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על צ'קים 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על צ'קים מבוטלים

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: פתיחת חשבון נאמנות חדש 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: סגירת חשבון נאמנות במזרחי-טפחות

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: עדכון פרטים אישיים 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קניית ומכירת ניירות ערך 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תיק ניירות ערך שלי 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: בקשה להעברת תיק ניירות ערך לגוף פיננסי אחר 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: הפקדה לפיקדון או לחיסכון 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: משיכת כספי פיקדון או חיסכון 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על פיקדון או חיסכון 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________

הפעולה: המרת מטבע חוץ 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: קניית מט"ח

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: העברת כספים במט"ח 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס  

_____________________________________________________

הפעולה: מידע כללי 

ערוץ הפנייה: בדוא"ל או בפקס בטלפון

_____________________________________________________