Generic placeholder image

בלעדי במזרחי-טפחות - רישום וביטול שעבוד מקוון

בשורה לבעלי העסקים: רישום שעבוד וביטול שעבוד מקוון מול רשם החברות. השירות ניתן כרגע רק במזרחי-טפחות

בעלי עסקים, אנו שמחים לבשר על שירות חדש המקל על תהליכי העבודה שלכם: מהיום, רישום שעבוד ברשם החברות יבוצע באופן מקוון וישיר בין מערכת הבנק למערכת הרשם, כך שהרישום מתבצע במאגר הרשם מיד (online) כולל משלוח הנתונים בממשק ממערכת הבנק.

השירות יאפשר לכם, בעלי העסקים, לקבל את המימון הדרוש לכם מהבנק באופן מהיר ויעיל.

גם ביטול שעבוד נעשה במהירות באופן מקוון, ביעילות וללא ביורוקרטיה מיותרת.

בנק מזרחי-טפחות הוא הראשון והיחיד בשלב זה שמציע ללקוחותיו בעלי העסקים את השירות החדשני.


היתרונות ברישום וביטול שעבוד מקוון:

  • תהליך קצר, מהיר ופשוט
  • חיסכון בזמן, בבירורים, במעקבים ובתיקונים לשעבוד 
  • הרישום או הביטול נעשים באופן מיידי, online, במערכת רשם החברות
  • בנקאות חדשנית ומתקדמת לטובתכם, בעלי העסקים

 השירותים החדשים פותחו במסגרת שיתוף פעולה של הבנק עם משרד המשפטים למען לקוחות הבנק בעלי העסקים.