Generic placeholder image

מדד הצמיחה של ישראל 2024

מובילים שינוי במגזר העסקי

המדד והסקירה הנלווית אליו הם אינדיקטור שיכול לשקף את צמיחת המשק בעתיד. המדד מתבסס על פעילות העסקים אשר מהווים את עמוד התווך של הכלכלה הישראלית. 

חדשנותו של המדד נעוצה בשילוב של מחקר מעמיק לצד מצרף נתוני מאקרו, תוך שקלול הפרמטרים השונים ליצירת ראייה כוללת.

את מדד הצמיחה נפרסם מדי שנה, וכך בטווח הארוך יתקבלו פרספקטיבה רחבה וכלים שימושיים יותר לבחינת מצבו של המגזר העסקי בכלל והעסקים הפרטיים בפרט.

למדד הצמיחה

התאוששות המשק בשנים הקרובות תהיה תלויה במידה רבה בצמיחה של העסקים הפרטיים. בעוד ההייטק נחשב לקטר של הכלכלה הישראלית, ותאגידי הענק תופסים את הכותרות, העסקים הפרטיים הם אלה שמהווים את המנוף לצמיחת המשק.

למעשה, העסקים הפרטיים הם הרוב הדומם של המשק הישראלי - והם אלה שנושאים על כתפיהם את הצמיחה והחוסן של הכלכלה שלנו.

מדד הצמיחה של בנק מזרחי-טפחות הוא מדד שבוחן לראשונה את מצבו של המגזר העסקי. במדד זה אנו מסתכלים בראייה רחבה על העבר וההווה, על אתגרי הקורונה שנראים פתאום רחוקים על אף שההשלכות שלהם עדיין מורגשות, על המשבר העמוק בעקבות מלחמת חרבות ברזל המתמשכת - ומביטים יחד אל העתיד. התוצאות לפניכם.