פתרונות מימון

מזרחי-טפחות מציע מגוון פתרונות אשראי לחברות היי-טק. אנו משלבים בין כלי מימון שונים ומתאימים אותם לצרכים של החברה

אנו מציעים מגוון פתרונות אשראי לחברות היי-טק. אחד היתרונות בקבלת מימון ממזרחי-טפחות הוא שילוב בין כלי מימון שונים, והתאמתם לצרכים של החברה

מימון באמצעות הלוואה מהבנק, לעומת גיוס הון ממשקיעים תמורת מניות, מעניק יתרון ניכר לחברה, כיוון שבדרך זו אחזקות היזמים והמשקיעים אינן מדוללות. ההלוואות מאפשרת לחברה להמשיך להשקיע בצמיחה, להגדיל נתחי שוק והכנסות, וכך לגייס בהמשך הון נוסף על פי שווי חברה גבוה הרבה יותר.

 

מהם פיתרונות המימון שמציע הבנק?

הלוואת VENTURE LENDING

VENTURE LENDING הוא אשראי הניתן ל-3-4 שנים, בתמורה לשיעבוד צף על נכסי החברה. הביטחונות להלוואה זו הם אך ורק נכסי החברה וללא ערבויות בעלים. כחלק מתנאי ההלוואה, הבנק מקבל אופציות בחברה בהתאם לפרופיל הסיכון של העסקה.

קבלת הלוואה מסוג זה מאפשרת עצמאות ניהולית ליזמים: הבנק אינו מתערב בניהול השוטף של החברה.

כדי לנהל נכון את פירעון ההלוואה מומלץ לבנות לוח סילוקין שיתאים לתזרים המזומנים של החברה, ולבקש גרייס על הקרן אם צריך.

למי מתאימה הלוואת VENTURE LENDING?

  • לחברה עם מחזור מכירות של כמה מיליוני דולרים, לאחר סבב גיוס הון ראשון (ROUND A).
  • לחברה שצופה הישג משמעותי שיקפיץ את שוויה בטווח הקרוב, כמו חתימה על הסכם משמעותי או השלמת פיתוח של מוצר. באופן זה תוכל החברה לגייס בהמשך על פי שווי חברה גבוה יותר, וכך תימנע מדילול חלקם של היזמים ובעלי המניות.


מימון חוב לקוחות

מסגרת אשראי "מתגלגלת" בתוקף לשנה, שמיועדת לגשר על הפער התזרימי שנוצר ממועד המכירה ועד לקבלת הכספים בפועל מהלקוחות.
הבנק מציע במודל זה 2 מסלולים:

  • מימון חשבוניות: הלקוח מגיש לבנק חשבונית לתשלום, והבנק מעמיד הלוואה בשיעור עד 80% מגובה החשבונית לתקופה של עד 90 יום.
  • מימון בצובר: הבנק מעמיד הלוואה בגובה של עד 80% מסך חוב הלקוחות המצטבר. מימון בצובר מתאים לחברות שלהן לקוחות רבים, עם חשבוניות בסכומים לא גבוהים.

מימון במודל ARR/MRR

כאשר פועלות חברות במודל SAAS (קבלת תשלום חודשי/שנתי עבור שימוש בתוכנה), ניתן לממן את מרכיב ההכנסה החוזר ברמה חודשית (MRR) או שנתית (ARR).

הבנק מעמיד מסגרת אשראי לפי מכפיל של עד 5 על ה-MRR או עד 40% מה-ARR. מימון זה ניתן לפני הנפקת חשבונית ומתבסס על דיווחי הלקוח לגבי ה-MRR/ARR בתדירות חודשית או רבעונית.גישור על קבלת מענק מרשות החדשנות

מימון לצורך גישור בין מועד אישור המענק מרשות החדשנות, ועד לקבלת המענק בפועל.
קיימים 2 סוגי גישורים:

  • מימון מקדמה: הבנק מעמיד הלוואה בגובה 70% מסך המקדמה עפ"י כתב אישור מרשות החדשנות.
  • גישור תקופתי עד לקבלת השוואה תקציבית: כאשר הבקשה להשוואה תקציבית הוגשה אך עדיין לא אושרה ע"י הרשות. בד"כ מדובר במימון של 70% מגובה המענק הצפוי להתקבל ע"פ הבקשה (בניכוי המקדמה). אם מתקבל מסמך השוואה תקציבית מאושר וחתום ע"י הרשות, גובה המימון יכול להגיע עד 90% מהיקף המענק הצפוי.

 

 

הבהרות

  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה
דרכים ליצירת קשר
לפתיחת חשבון עסקי
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך