תעריפון

יחידים / עסקים קטנים
תעריפון מלא לשירותי הבנק ליחידים/עסקים קטנים
תעריפון מצומצם לשירותי עובר ושב chekim.pdf kartisamex.xls
תעריפון מצומצם לשירותי משכנתאות
chekim.pdf kartisamex.xls
תעריפון מצומצם לשירותי כרטיס אשראי
 
עסקים גדולים
תעריפון מלא לשירותי הבנק לעסקים גדולים
 
נספחים 
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה chekim.pdf kartisamex.xls
נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים
chekim.pdf kartisamex.xls
נספח ג' - טבלת ימי ערך chekim.pdf kartisamex.xls
נספח ד' 1 - דמי כרטיס למחזיקי ישראכרט
chekim.pdf kartisamex.xls
נספח ד' 2 - דמי כרטיס למחזיקי אמריקן אקספרס
chekim.pdf kartisamex.xls
נספח ד' 3 - דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל
chekim.pdf kartisamex.xls
 
 
*   לצפייה בקבצים  יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
באפשרותך לשמור את התעריפון הרלבנטי במחשבך האישי כקובץ PDF  או XLS  (אקסל)