איתור חשבונות מוגבלים

הזן נתונים

1. יש להקליד את מספר החשבון ומספר הסניף כפי שהם מופיעים על הפס המגנטי בתחתית השיק.
2. יש לבחור את שם הבנק מתוך הגלילה.
3. לסיום יש ללחוץ על "שלח"

לתשומת ליבך!
החשבונות המוגבלים בבנקים המסחריים, מוצגים על פי נתוני בנק ישראל.
מזרחי טפחות אינו אחראי לשלמות ונכונות המידע.