כלים לשירותך

תעריפון עמלות

יחידים / עסקים קטנים
תעריפון מלא לשירותי הבנק ליחידים/עסקים קטנים
תעריפון מצומצם לשירותי עובר ושב תעריפון מצומצם לשירותי עובר ושב
תעריפון מצומצם לשירותי משכנתאות
תעריפון מצומצם לשירותי משכנתאות תעריפון מצומצם לשירותי משכנתאות
תעריפון מצומצם לשירותי כרטיס אשראי
 
עסקים גדולים
תעריפון מלא לשירותי הבנק לעסקים גדולים
 
נספחים 
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה הטבות לקבוצות אוכלוסיה הטבות לקבוצות אוכלוסיה
נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים
שיקים מסחריים ומיוחדים שיקים מסחריים ומיוחדים
נספח ג' - טבלת ימי ערך   טבלת ימי ערך טבלת ימי ערך
נספח ד' 1 - דמי כרטיס למחזיקי ישראכרט
דמי כרטיס למחזיקי ישראכרט דמי כרטיס למחזיקי ישראכרט
נספח ד' 2 - דמי כרטיס למחזיקי אמריקן אקספרס
דמי כרטיס למחזיקי אמריקן אקספרס דמי כרטיס למחזיקי אמריקן אקספרס
נספח ד' 3 - דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל​
דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל
נספח ד' 4 - דמי כרטיס למחזיקי כרטיס לאומי קארד
דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל
​נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל דמי כרטיס למחזיקי כרטיס כ.א.ל
 
 
*   לצפייה בקבצים  יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
באפשרותך לשמור את התעריפון הרלבנטי במחשבך האישי כקובץ PDF  או XLS  (אקסל)
  
   
​​​​​