שירותים בנקאיים לניהול חשבון עו"ש ביתרת זכות

אנו שמחים על התעניינותך בפתיחת חשבון בבנק. הבנק מאפשר מגוון רחב של שירותים בנקאיים ללקוח. להלן מידע על השירותים שיסייעו לך לנהל את חשבונך

אמצעי תשלום

הבנק יעמיד לרשותך את אמצעי התשלום הבאים לצורך ניהול חשבונך בהתאם לבקשתך ולאחר אישור ספציפי של הבנק:

  • ​​ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה - מתן הרשאה לבנק לכבד חיובים אשר יגיעו באופן אוטומטי ממוסד אשר מספק לך שירותים.
  • ​קבלת כרטיס בנק שחיוב החשבון הינו חיוב מיידי - כל עסקה שתבוצע בכרטיס תגרום לחיוב החשבון למחרת יום ביצוע העסקה.
  • ​קבלת כרטיס בנק למשיכת מזומנים בלבד - כרטיס המאפשר משיכת מזומנים ממכשירי הכספון בסניפי הבנק, ממכשירים אוטומטיים בבנקים אחרים וממכשירי שב"א, כאשר החשבון ביתרת זכות וכן מאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות במכשירים לשירות עצמי.
  • הנפקת פנקסי שיקים. 

אחזור מידע ובקרה על החשבון

הבנק יעמיד לרשותך שירות אחזור מידע לצורך ניהול חשבונך באמצעות עמדת השירות בסניף או באמצעות אתר הבנק.

ביצוע פעולות בחשבון באמצעות ערוצי בנקאות בתקשורת

הבנק יעמיד לרשותך, בהתאם לבקשתך ולאחר אישור ספציפי של הבנק, את ערוצי הבנקאות בתקשורת לצורך ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות טלפון, מייל מאובטח, אתר האינטרנט, אפליקציה, קבלת מסרונים (SMS) או אמצעי תקשורת הנהוגים ומקובלים בבנק.