Generic placeholder image

חכמת הלב

תמיכה רגשית בשעות משבר

חכמת הלב - תמיכה רגשית בשעות משבר

ייעוץ סוציאלי ומיצוי זכויות לאנשים המתמודדים עם משבר רפואי וזקנה. תמיכה בסוף החיים ובבני משפחה מטפלים.
הנחיית צוותים מטפלים במוסדות רפואיים. הנחיית קבוצות.

לפרטים וייעוץ: 053-7678430 אדוה

אפשר לשלוח מייל לכתובת: hochmat.lev@gmail.com
בקרו בעמוד הפייסבוק שלי

הבהרות

  • כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד