Generic placeholder image

As אסטרטגיה

בניית תוכנית אסטרטגית וליווי בקשרי ממשל

בניית תוכנית אסטרטגית וליווי בקשרי ממשל - החברה מתמחה בליווי רשויות מקומיות, גופים סטוטוריים, חברות וארגונים ללא מטרות רווח בעבודה מול משרדי הממשלה השונים.
מיפוי משרדים רלוונטיים, בניית תוכנית עבודה אל מול כל משרד, חידוד הצורך והממשק עם משרדי הממשלה מתוך הבנת מדיניות התקצוב הממשלתית.
הובלת, כתיבת ו/או מימוש החלטות ממשלה, בניית שת"פ נכון וארוך טווח עם משרדי הממשלה ועוד.
ניסיון משמעותי של 9 שנים בעבודה הממשלתית.

לפרטים: 050-2924622 עמיחי

אפשר לפנות אלינו גם במייל: amihai72@gmail.com

אשקלון

 

 

 

הבהרות

  • כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד