Generic placeholder image

כתום.ישראלית

נשים מובילות עסקים. תומכים בעסקים בבעלות נשים

במסגרת מיזם כתום.ישראל שהקים בנק מזרחי-טפחות, השקנו את "כתום.ישראלית".

אנו תומכים בעסקים בבעלות נשים מהדרום ומהצפון, ובעסקים של נשות מילואים.

העסקים מציעים מוצרים ושירותים שונים, וזו ההזדמנות שלנו לתמוך במי שמובילות אותם.

כתום.ישראלית - נשים מובילות עסקים