Generic placeholder image

עמותת שק"ל

פועלת למען שילוב של בעלי מוגבלויות בקהילה ותורת לתעסוקה של בעלי צרכים מיוחדים

מתנות שק"ל לאהוב היא חנות המפעל של עמותת שק"ל - עמותה מובילה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

בשק"ל מאמינים ששילוב קהילתי של אנשים עם מוגבלויות הוא משימה לאומית המשפרת את החברה כולה. במשך 45 שנות קיומה, שק"ל העניקה פתרונות לעשרות אלפי אנשים, בתחומים: דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית,

חינוך מיוחד, תרבות ופנאי, טיפול רגשי, ייעוץ והנגשה.

ברכישת המתנות של שק"ל, אתם נהנים ממוצרים יפים, איכותיים ושימושיים, וגם תורמים לתעסוקה של אנשים עם צרכים מיוחדים ולהשתלבותם בקהילה.


לרכישה

 

 

 

הבהרות

  • כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד