הסתיימו ההקלות על הגבלת חשבונות כתוצאה ממסירת צ'קים ללא כיסוי


ההקלות שפירסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בנושא אי מניית צ'קים ללא כיסוי לצורך הגבלת חשבונות פקעו ב-22.6.20. 
על הלקוחות לשים לב שצ'קים שיחזרו מסיבת "אין כיסוי מספיק" החל מ-23.6.20 יימנו לצורך הטלת הגבלה.

חשוב להדגיש שגם לקוחות שביטלו צ'קים כתוצאה מהעדר אספקת שירות או מוצר עליו שילמו מראש, או מסיבות אחרות, חשופים לסיכוני הגבלת חשבונות, כיון שבדיקת כיסוי הצ'קים מתקיימת גם במקרים של צ'ק מבוטל.

 

מה ניתן לעשות?

אם ניתן מומלץ לבקש מאוחז הצ'ק לא להפקיד את הצ'ק או לקבל מידיו את הצ'ק במסגרת הסדר בין הצדדים. גם אם אין אפשרות כזו, הרי שמומלץ להעמיד יתרה מספקת בחשבון העו"ש במועד פירעון הצ'ק, וזאת על מנת להבטיח שגם אם הוא יופקד, לא תבוצע החזרה מסיבת אין כיסוי מספיק.

מקרה לדוגמא הממחיש מצב זה: זוג שילם מראש 12 שיקים לטובת שכר דירה, אליה היה אמור להיכנס במהלך חודש אפריל. עקב המצב בוטלה העסקה והזוג לא יעבור להתגורר בדירה זו ולכן ביטל את הצ'קים. על הזוג ליצור קשר עם בעל הדירה שאוחז בצ'קים ולבקש ממנו לא להפקידם. אם הצ'קים כבר הופקדו למשמרת קיימת אפשרות לבטל את הפקדתם, ואולם על בעל הדירה לפעול באופן יזום מול הבנק בו מתנהל החשבון כדי לעשות זאת.

כמובן, שעדיף שזוג השוכרים יקבלו חזרה את הצ'קים לידיהם, ככל שהדבר אפשרי. במקרה בו קיים חשש שהצ'קים בכל זאת יופקדו, על הזוג לדאוג ליתרה מספקת בחשבון במועדי הפירעון של הצ'קים כדית למנוע החזרתם מסיבת אין כיסוי מספיק.