Generic placeholder image

סיכום עמלות וריביות

רוצה לדעת מה סך העמלות והריביות ששילמת? כל המידע נמצא בחשבון שלך

ריכוז עמלות וריביות לבעלי חשבון במזרחי-טפחות

יש לך חשבון עובר ושב במזרחי-טפחות? מדי חודש אנו מרכזים עבורך את סיכום העמלות והריביות בהן חויב חשבונך.

באפשרותך לצפות בפירוט מלא של העמלות והריביות באתר הבנק.

אתר >> עובר ושב >> אישורים ומסלולי עמלות >> ריכוז אישוריםריכוז עמלות וריביות ללקוחות משכנתא

יש לכם משכנתא במזרחי-טפחות? מדי חודש אנו מרכזים עבורכם סיכום של העמלות והריביות שבהן חויבתם בחשבון המשכנתאות שלכם.

מעתה, באפשרותכם לצפות בפירוט מלא של העמלות והריביות באתר הבנק.

אתר >> משכנתאות >> בקשות וטפסים