Generic placeholder image
איתור חשבונות לא פעילים

איתור חשבונות בנק ופיקדונות לא פעילים

האם קיימים על שמכם או על שמות קרוביכם שנפטרו חשבונות בנק או פיקדונות לא פעילים?

אתר הר הכסף של משרד האוצר יכול לסייע באיתור פיקדונות וחשבונות בנק ללא תנועה.

מה ניתן למצוא באתר?

 • חשבון עו"ש לא פעיל על שמך
 • חשבון עו"ש לא פעיל על שם קרוב שנפטר
 • פיקדון לא פעיל על שמך

  המדובר בחשבונות ופיקדונות שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פרעונם במשך חודשיים לפחות. לגבי חשבון עו"ש - מועד הפירעון הוא בתום 10 חודשים מקבלת ההוראה האחרונה מבעל החשבון.


כיצד ניתן לאתר חשבון?

 • נכנסים לאתר בנק ישראל.
 • מזינים את מספר תעודת הזהות שלכם ותאריך הנפקת תעודת הזהות.
 • עונים על מספר שאלות שיופיעו באתר.
 • לאיתור חשבון על שם נפטר - יש להזין את מספר זהותו ואת תאריך הפטירה.
 • המערכת תציג את שמות הבנקים בהם נמצאו חשבונות או פיקדונות לא פעילים.
 • מצאת חשבון או פיקדון במזרחי-טפחות? המערכת תציג לך את פרטי ההתקשרות של מזרחי-טפחות בו ניתן לקבל פרטים נוספים.


מרכז הבנקאות מציע לנוחותך מידע נוסף:​

​אם נמצא חשבון על שמך - ניתן לקבל בטלפון את יתרת החשבון ​אם סכום היתרה אינו עולה על 3,000 ₪. אם היתרה גבוהה יותר יש לפנות, מטעמי זהירות, לסניף בו מתנהל החשבון.
​מנויים על השירות הטלפוני של הבנק יקבלו מידע גם אם יתרת העו"ש מעל 3,000 ₪.
​אם אותר חשבון על שם קרובך שנפטר: יש לפנות לסניף בו מתנהל החשבון לקבלת מידע נוסף . המידע ניתן רק ליורש ובהצגת צו ירושה.

לפרטים נוספים: בטלפון 076-8048556 או בדוא"ל