העברת מידע על היתרה בעו"ש לגוף פיננסי

אנו מציעים ללקוחותינו שירות של העברת מידע על יתרת העו"ש בחשבון לגוף פיננסי, לשם קבלת אשראי

במסגרת השירות מעביר הבנק מידע על היתרות בספרים במט"י ובמט"ח בחשבון בתדירות קבועה על פי בחירת הלקוח: כל יום\כל 3 ימים\כל שבוע\כל חודש.

בהתאם להוראת  בנק ישראל, העברת המידע מותנית בכך שהגוף אליו מועבר המידע הוא גוף פיננסי מבוקר, שהסדיר מראש את הממשק מול הבנק. לצורך הסדרה על הגוף הפיננסי לשלוח למזרחי-טפחות את הקובץ המצורף.

איך מצטרפים לשירות?

כדי להצטרף לשירות יש למלא את טופס בקשת ההצטרפות​​ ולהחתים את כל בעלי החשבון.
במקרה בו הבקשה מוגשת על ידי חברה, יש לשלוח לנו גם את הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של החברה. 

כדי לבטל את השירות יש למלא את טופס בקשת ביטול השירות.​​


לבירורים בנושא ולהעברת הטפסים הרלוונטיים ניתן לפנות 
בדוא"ל לבנק.

 

​​​​