מערכת נתוני אשראי


מהי מערכת נתוני אשראי?​

בנק ישראל הקים מערכת לשיתוף נתוני אשראי, שאוספת נתונים ומספקת דו"ח לגבי התחייבויות האשראי ופירעונן של אזרחי ותושבי ישראל. המערכת הוקמה בהתאם לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016, שנכנס לתוקף ב-12/4/2019.

המערכת מאפשרת לנותני אשראי (ובהם הבנקים) גישה לנתוני האשראי של הלקוח לצורך מתן אשראי, בידיעתו של הלקוח ובהסכמתו.
כמו כן, מאפשרת המערכת ללקוח להפיק דוח ריכוז נתונים אישי, הכולל את נתוני האשראי שלו השמורים במאגר ובאמצעותו לבחון את התנהלותו הפיננסית ולנהל מו"מ על תנאי האשראי שלו.
מידע מפורט אודות מערכת נתוני אשראי מתפרסם באתר האינטרנט הייעודי​ של נתוני אשראי (בנק ישראל).


איך עובדת מערכת נתוני אשראי?

בנק ישראל אוסף מידע במערכת נתוני אשראי ממקורות שונים (גופים העוסקים במתן אשראי ורשויות מדינה).
כשהלקוח מבקש אשראי, הבנק יקבל מידע מלשכות אשראי. נתוני האשראי זמינים ללקוח בכל עת.

איזה מידע נאסף במערכת?
המידע שנאסף לגבי הלקוח קבוע בחוק והוא כולל:
נתוני אשראי - נתונים המגיעים מנותני האשראי הדרושים להערכת הסיכוי שהלקוח יעמוד בפירעון אשראי (כולל תמונה מלאה של התחייבויות, עסקאות אשראי, תנאיהן, ביטחונות ככל שישנם ואופן ביצוע התשלום).
מידע מרשויות המדינה המצביע על אי-עמידה בהתחייבויות הלקוח - מידע מהכונס הרשמי (כנ"ר), לשכות הוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.
מידע על גופים שביקשו לקבל נתוני אשראי על הלקוח – אילו גופים פנו למאגר וקיבלו נתוני אשראי ולאיזו מטרה.


איך החוק משפיע על מתן אשראי?

כשלקוח מבקש אשראי, הבנק רשאי לפנות למערכת נתוני אשראי באמצעות לשכות האשראי, שמציעות לבנק שני שירותים:
חיווי אשראי – מתן אינדיקציה לאי-עמידת הלקוח בפירעון חובות בהתאם לנתוני אשראי של הלקוח השמורים במערכת. קבלת חיווי מחייב יידוע הלקוח מראש.
דוח אשראי – מידע מורחב על התנהלותו הפיננסית של הלקוח, המתבסס על נתוני אשראי השמורים במערכת. קבלת דוח אשראי מחייב את הסכמתו של הלקוח על גבי טופס ייעודי.


איך ניתן לראות את המידע שנאסף במערכת?

ניתן להזמין דו"ח ריכוז נתונים – שכולל את כל המידע שנאסף במערכת. את הדו"ח ניתן להוציא באופן עצמאי דרך אתר מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל​ או בטלפון 6194​*.


הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לאחר שלקוח מגיש בקשה לקבל אשראי, בנק מזרחי-טפחות יפנה ללשכת אשראי לקבלת חיווי אשראי על לקוח, וזאת בשאלה אם להתקשר עם לקוח זה בעסקת אשראי. 
לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבל את נתוני האשראי של הלקוח, הקיימים במאגר נתוני האשראי.

בנק מזרחי-טפחות יידע את הלקוח מראש על כוונתו לקבל חיווי אשראי לגביו.


לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לבנקאי האישי.


דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מבנקאי
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)