Generic placeholder image

איך מבצעים תכנון פיננסי נכון לקבלת משכנתא?

תכנון פיננסי מקדים הוא כלי חשוב לקראת החתימה על חוזה הרכישה ולפני פנייה לבנק לצורך קבלת אישור עקרוני להלוואה

צעד הראשון בדרך לקבלת משכנתא הוא תכנון פיננסי. התכנון הפיננסי מאפשר לבדוק את ההוצאות הכרוכות בקניית הדירה, המקורות הכספיים העומדים לרשותכם וההכנסות הצפויות במהלך תקופת ההלוואה. ריכוז נתונים אלה מאפשר לחשב את גובה המשכנתא המבוקשת, מסלולי המשכנתא וההחזר החודשי המתאים לכם.

מה כולל התכנון הפיננסי? 

  • ריכוז ההוצאות הכרוכות ברכישת הדירה - מסי מקרקעין (מס שבח, מס מכירה ומס רכישה), דמי תיווך, הוצאות נלוות כמו שכר טרחה לעורך דין, בדק בית ועוד.
  • בדיקת המקורות הכספיים העומדים לרשותך למימון קניית הדירה החדשה, בהם כספי המכירה של הדירה הנוכחית, חסכונות, עזרה מההורים, הלוואות ממקום עבודה ועוד 
  • הערכת הכנסות צפויות בעתיד כגון קופת גמל או חיסכון שעתידים להגיע לפירעון. הערכה זו תקל עליך בבחירת מסלול הלוואה שיאפשר סילוק של חלק מההלוואה או כולה בעתיד 
  • חישוב גובה ההלוואה המבוקשת - הפער בין ההוצאות לבין מקורות המימון האישיים.
  • לאחר קביעת סכום ההלוואה, יש לבנות את הרכב ההלוואה המתאים לך ולחשב את ההחזר החודשי להרכב שבחרת. 
 

מהו ההחזר החודשי הרצוי ביותר ביחס להכנסה? 

ההחזר החודשי האופטימלי תלוי במספר גורמים, כגון גובה ההכנסה נטו למשק הבית, התחייבויות קבועות נוספות של משק הבית, מספר הנפשות ועוד. 

ככלל, רצוי שההחזר החודשי לא יעלה על 25%-30% מההכנסה החודשית נטו של משק הבית. עם זאת, הבנק מאשר את הרכב ההלוואה וההחזר החודשי הנגזר ממנו רק לאחר בחינת הנתונים האישיים בעת הגשת בקשה להלוואה.


טבלת תכנון פיננסי 


לנוחיותכם הכנו טבלה המרכזת את מרכיבי התכנון הפיננסי ראשוני.
אנו מעמידים לרשותכם מספר כלים אשר יכולים לסייע לך בהשלמת הנתונים בטבלה:  

 

 

 

 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה למשכנתא
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי