משכנתא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא המתאימה ללווים המעריכים שהריבית על המשכנתא גבוהה ומתכננים פירעון מוקדם של ההלוואה

תנאי המשכנתא

למדד המחירים לצרכן
הצמדה

עד 30 

תקופה בשנים

משתנה 

ריבית


יתרונות המשכנתא

 • מגוון תקופות עידכון ריבית - אפשר לבחור מראש את התקופה הנוחה לך: 1, 2.5, 5, 7 או 10 שנים
 • ריבית נמוכה יחסית להלוואה ארוכת טווח - נקבעת לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית
 • פירעון מוקדם במועדי שינוי הריבית אינו מחויב בעמלת היוון הפרשי ריבית (המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת
 • סיכוי לירידת ריבית - כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם
 • החזר חודשי התחלתי נמוך - ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית, ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך
 • "שנת שבתון" - במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 או 10 שנים) ניתן לקחת "שנה חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקםמנגנון הגנה לשעת חרום:
בשעת חרום, בה תחול התייקרות קיצונית בעלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית, הכל כפי שיפורט במסמכי ההלוואה.


נתוני תשואות אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

[macroErrorLoadingPartialView]

 

 

הערות משפטיות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב כמפורט בהסכם ההלוואה.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים חייגו אלי