משכנתא בטוחה

ההחזר החודשי יציב גם כשהריבית משתנה

בתקופה האחרונה ישנו חוסר ודאות בשל המצב ובעקבות שינויים בסביבת הריבית, המשפיעים באופן ישיר על לקוחות המשכנתאות. בהתאם לצרכים שעולים בתקופה זו, בנק מזרחי-טפחות משיק מסלול חדש - "משכנתא בטוחה". מסלול זה מאפשר לקחת משכנתא תוך שמירה על החזר חודשי יציב ובכך להקטין את חוסר הוודאות לגבי שינויים עתידיים בהחזרים החודשיים.

מה הוא מסלול משכנתא בטוחה?

כיום, במשכנתא במסלול פריים "רגיל", כאשר יש שינוי בריבית בנק ישראל - ההחזר החודשי של המשכנתא מתעדכן בהתאם. כלומר, כשהריבית עולה - ההחזר גדל, ולהיפך.
ומה קורה במשכנתא בטוחה? ההחזר החודשי נשאר יציב, גם כאשר יש שינויים בריבית בנק ישראל.
איך ההחזר נשאר יציב גם כשהריבית משתנה? כשהריבית יורדת תקופת המשכנתא מתקצרת, וכשהריבית עולה - התקופה מתארכת (בהתאם לתנאים ולמגבלות המסלול המפורטים בהמשך).

למי מתאימה משכנתא בטוחה?

 • לבעלי משכנתאות המעוניינים בהחזר חודשי יציב של ההלוואה בתנאי אי ודאות לגבי שינויים בריבית בנק ישראל.
 • ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה (או את חלקה) לפני מועד הפירעון שנקבע בעת קבלת המשכנתא

תנאי המשכנתא

ללא הצמדה

הצמדה

30-4  

תקופה בשנים

משתנה, על בסיס הפריים  

ריבית


יתרונות המשכנתא הבטוחה

 1. מסלול המאפשר לשמור על החזר חודשי יציב (ככל הניתן), גם בתנאי אי ודאות לגבי שינויים בריבית בנק ישראל, באמצעות שינוי תקופת ההלוואה (בכפוף לתנאי ומגבלות המסלול):
         - בתקופה בה ריבית בנק ישראל תרד, תוכלו להמשיך לשלם את ההחזר היציב שהורגלתם אליו, ובכך לסיים את פירעון ההלוואה בתקופה קצרה יותר ולחסוך בסך סכומי הריבית שתשלמו במסלול זה.
         - בתקופה בה ריבית בנק ישראל תעלה, לא תצטרכו לחשוש מעלייה בהחזר החודשי (ומחוסר יכולת לעמוד בו), כיוון שתקופת ההלוואה תתארך. עם זאת, סך הריבית שתשלמו במסלול זה, יעלה.
 2. ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו. יתרת ההלוואה פוחתת לאורך חיי ההלוואה ולא מושפעת משיעור האינפלציה.
 3. תנאי פירעון מוקדם (לפני מועד הפירעון שנקבע) - ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת. מתן הודעה מוקדמת של 10 ימים מראש יאפשר פירעון של ההלוואה ללא תשלום עמלת הפירעון המוקדם, למעט מרכיב "עמלה תפעולית".
 4. במהלך חיי ההלוואה, קיימת אפשרות מהירה וקלה (ללא צורך במחזור) לעבור ממסלול משכנתא בטוחה למסלול פריים "רגיל", בו כל שינוי בריבית בנק ישראל (עלייה או ירידה), יגרום לשינוי בהחזר החודשי (עלייה או ירידה, בהתאמה), ללא התאמת תקופת ההלוואה.

התאמת תקופת ההלוואה

בעת שינויים עתידיים בריבית בנק ישראל ועל מנת לשמור, ככל הניתן, על גובה החזר חודשי יציב, תבוצע התאמה בתקופת מסלול זה של משכנתא בטוחה בכפוף לתנאי המסלול ומגבלותיו.

מגבלות שינוי תקופת ההלוואה כשהריבית משתנה

על פי כללי המסלול:

 • תקופת המשכנתא מיום קבלת ההלוואה ועד מועד פירעונה המלא, לאחר עדכון תקופת ההלוואה עקב שינוי ריבית, לא תעלה על 30 שנה ולא תפחת מ-4 שנים.
 • גיל הלווה הצעיר לא יעלה על 80 שנים בתום תקופת המשכנתא המוארכת.

אי עמידה באחת או יותר מהמגבלות, תגרום להתאמת התקופה (הארכה או קיצור), כך שהתקופה הכוללת המעודכנת תעמוד בכל המגבלות וההחזר החודשי ישתנה בהתאם; או לאי התאמת התקופה כלל, אם לא ניתן לשנותה כלל על פי המגבלות.

חשוב לדעת: במשכנתא במסלול זה שתינתן לתקופה המקסימלית של 30 שנה, אם תחול עלייה בריבית בנק ישראל, לא תתאפשר הארכת תקופה וההחזר החודשי יעלה. האפשרות היחידה להארכת תקופה בהלוואה שניתנה ל-30 שנה, היא אם תחילה ריבית הפריים ירדה וכתוצאה מכך תקופת ההלוואה התקצרה. במקרה כזה, אם לאחר קיצור התקופה הריבית תעלה, ניתן יהיה להאריך את תקופת המשכנתא, ובתנאי שלא תחרוג מ-30 שנה מיום שניתנה. אם על מנת לשמור על החזר חודשי יציב נדרשת הארכת תקופה ליותר מ-30 שנה, המשכנתא תוארך רק עד 30 שנה והחיוב החודשי יעלה באופן חלקי, לגובה העלייה בריבית.


משמעות הארכת או קיצור תקופת המשכנתא

לכל שינוי בתקופת מסלול משכנתא בטוחה, יש השפעה על סך סכומי הריבית שישולמו:

 • קיצור תקופת המשכנתא יקטין את סך סכומי הריבית, כך שיהיה נמוך יותר מסך סכומי הריבית שהיו משולמים אילו תקופת המשכנתא המקורית הייתה נשארת זהה, אך סכום ההחזר החודשי היה קטן.
 • הארכת תקופת המשכנתא תגדיל את סך סכומי הריבית, כך שיהיה גבוה מסך סכומי הריבית שהיו משולמים אילו תקופת המשכנתא המקורית הייתה נשארת זהה, אך סכום ההחזר החודשי היה גדל.

 

 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה למשכנתא
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא