Generic placeholder image

הלוואה לכל מטרה - במיוחד ללקוחות משכנתא!

כדי לאפשר לכם לצלוח את התקופה הזו בשלום, אנו מציעים לבעלי משכנתא במזרחי-טפחות לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים ובפריסת תשלומים לתקופה ארוכה

אם יש לכם כבר משכנתא אצלנו, באפשרותכם לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים ובפריסת תשלומים לתקופה ארוכה, כנגד שעבוד הדירה.

את ההלוואה ניתן לממש באחת מהאפשרויות הבאות:
  • קבלת כל הסכום בתשלום חד פעמי
  • על בסיס טעינת סכום ההלוואה לכרטיס טפחות בו משלמים בשיטת - לא ניצלת, לא שילמת!
אנו מציעים הלוואה החל מ-40,000 ₪ לתקופה של 4 עד 30 שנים.

על פי הנחיית בנק ישראל, סך כל ההלוואות הוא עד 70% משווי הנכס המשועבד.

כל בקשת אשראי שתוגש לבנק תיבחן באופן פרטני ותתקבל לגביה החלטת אשראי בהתייחס לנתונים שונים, ביניהם נתוני הלווים והביטחונות המשועבדים לבנק.
לקבלת שיחה ממומחי המשכנתאות שלנו, מוזמנים להשאיר פרטים בטופס שבעמוד.

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • סך כל ההלוואות המובטחות בנכס נדל"ן מסויים לא יעלה על 70% משווי הנכס
דרכים ליצירת קשר
לקבלת פרטים על ההלוואה
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)