Generic placeholder image

הלוואה לכל מטרה - במיוחד ללקוחות משכנתא!

כדי לאפשר לכם לצלוח את התקופה הזו בשלום, אנו מציעים לבעלי משכנתא במזרחי-טפחות לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים ובפריסת תשלומים לתקופה ארוכה


אם יש לכם כבר משכנתא אצלנו, באפשרותכם לקבל הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים ובפריסת תשלומים לתקופה ארוכה.
את ההלוואה ניתן לממש באחת מהאפשריות הבאות- קבלת כל הסכום בתשלום חד פעמי או על בסיס טעינת סכום ההלוואה לכרטיס טפחות בו משלמים בשיטת - לא ניצלת, לא שילמת!


לקבלת שיחה ממומחי המשכנתאות שלנו, מוזמנים להשאיר פרטים בטופס שבעמוד.

הבהרות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • סך כל ההלוואות המובטחות בנכס נדל"ן מסויים לא יעלה על 70% משווי הנכס
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת פרטים על ההלוואה
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים