Generic placeholder image

קביעת פגישה עם בנקאי בסניף


גם בתקופה מאתגרת זו סניפי הבנק שלנו פועלים כרגיל והבנקאים שלנו עומדים לרשותך.

רוצה להיפגש עם הבנקאי שלך? כדי לעמוד בהנחיות ולשמור על הבריאות של כולנו, יש לקבוע פגישה מראש. 
לצורך קביעת תור ניתן לפנות אלינו בטלפון *8860 או בהתכתבות מאובטחת דרך החשבון שלך.


כדי להימנע מהתקהלויות, אנו ממליצים להשתמש בערוצים הדיגיטליים שלנו לקבלת מידע ולביצוע מגוון רחב של פעולות, מבלי להגיע לפגישה בסניף. 

האתר והאפליקציה שלנו מאפשרים להתעדכן במצב החשבון ולבצע פעולות בהן:
  •  העברת כספים בשקלים ובמט"ח
  •  הפקת אישורים חתומים דיגיטלית
  •  הפקדה לפיקדון
  •  הפקדת צ'קים באפליקציה
  •  ביצוע תשלומים
  •  קבלת הלוואה ברגע
  •  הקטנת תשלומים או הקפאת משכנתא
  •  פתיחת הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)


דרכים ליצירת קשר עם בנקאי

לנוחותך אנחנו מציעים מגוון ערוצי תקשורת עם הבנקאי שלך: 

טלפון התכתבות בתיבת ההודעות SMS צ'אט