פיקדון קרמבולה דו מסלולי

הצמדה למדד או ריבית קבועה? פיקדון קרמבולה משקיע בשני מסלולים במקביל, ובתום התקופה בוחר עבורך את הרווחי מביניהם

לזמן מוגבל

תנאי הפיקדון

תקופה
3 שנים
הצמדה
שקלי לא צמוד / צמוד מדד
אפשרויות משיכה
מתום חודש בכל יום עסקים
סוג ריבית
דו מסלולי
סכום מינימלי להפקדה 50,000 ₪

סכום מקסימלי להפקדה 1,000,000 ₪

לתנאי הפיקדון

איך ניתן להפקיד לפיקדון?

 • למלא את הפרטים ובנקאי יחזור אליך בהקדם
 • לפנות אלינו בצ'אט או ב-WhatsApp
 • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
 • להגיע לסניף הקרוב אליך


בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "פיקדון קרמבולה", סוג פיקדון 130


מתלבטים באיזה מסלול להשקיע? תנו לקרמבולה לבחור בשבילכם!

פיקדון קרמבולה מוצע לתקופה של 3 שנים ובוחר בתום התקופה את המסלול הרווחי מבין 2 מסלולים:

 • מסלול שקלי לא צמוד בתוספת ריבית שנתית קבועה
 • מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן ללא תוספת ריבית

ואם ארצה למשוך את הכסף לפני תום תקופת הפיקדון?

הפיקדון מאפשר תחנת יציאה מתום חודש בכל יום עסקים.
במשיכת כספים לפני מועד הפירעון, תבוצע הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד - ללא תוספת ריבית וללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית.

 

הבהרות

 • הזמינות מדי יום הינה מתום חודש ראשון ממועד ההפקדה
 • במועד הפירעון הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית
 • במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד
 • הפיקדון מיועד ללקוחות פרטיים בלבד
 • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות הרלוונטיים ובכפוף אליהם
 • מס ינוכה כחוק
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה להפקדה בפיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהבנקאי
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע