פיקדון סברס ל-7 שנים בריבית קבועה

רוצה להשקיע לטווח ארוך אך לשמור על האפשרות להוציא את הכסף לפני תום התקופה? פיקדון סברס ל-7 שנים בריבית קבועה, עם אפשרות למשיכת הכספים בהודעה מראש

רוצה להשקיע לטווח ארוך אך לשמור על האפשרות להוציא את הכסף לפני תום התקופה? פיקדון סברס ל-7 שנים בריבית קבועה, עם אפשרות למשיכת הכספים בהודעה מראש

תנאי פיקדון

7 שנים
תקופה
שקלי לא צמוד
הצמדה
בהודעה של 35 יום מראש
אפשרויות משיכה
קבועה
סוג ריבית
10,000 ₪
סכום מינימלי להפקדה

10,000,000 ₪
סכום מקסימלי להפקדה

שיעור הריבית השנתית בפיקדון

1.00%
במשיכה לפני מועד הפירעון תשולם ריבית מופחתת

לתנאי הפיקדון


עם פיקדון סברס לא צריך לחכות שנים לרווחים

הפיקדון מוצע לתקופה של 7 שנים בריבית מדורגת ומשולמת רטרואקטיבית לכל תקופת הפיקדון בפועל. בנוסף, הפיקדון מאפשר ליהנות גם מנזילות של הכספים בהודעה של 35 יום מראש.


איך ניתן להפקיד לפיקדון?

  • להשאיר לנו את הפרטים שלך בטופס
  • לפנות אלינו בצ'אט
  • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
  • להגיע לסניף הקרוב אליך

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "סברס ל-7 שנים", סוג פיקדון 196

הערות משפטיות

  • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
  • הפיקדון מיועד ללקוחות פרטיים בלבד
  • מס ינוכה כחוק
  • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים