פיקדון אננס בריבית קבועה מדורגת ועולה

פיקדון אננס מוצע בריבית אטרקטיבית קבועה. לאחר 3 שנים הריבית עולה מדי שנה והכסף נזיל מדי יום עבורך

תנאי הפיקדון

תקופה
6 שנים
הצמדה
שקלי לא צמוד
אפשרויות משיכה
מתום 3 שנים בכל יום עסקים
סוג ריבית
קבועה
סכום מינימלי להפקדה 50,000  

סכום מקסימלי להפקדה 10,000,000 ₪

לתנאי הפיקדון


בפיקדון אננס 4 תקופות ריבית:

 • תקופה ראשונה - 3 שנים ראשונות
 • תקופה שנייה - השנה הרביעית
 • תקופה שלישית - השנה החמישית
 • תקופה רביעית - השנה השישית

עוד על פיקדון אננס

פיקדון אננס מוצע ל-6 שנים בריבית שקלית קבועה לא צמודה ומאפשר ליהנות החל מאמצע התקופה, מריבית שעולה מדי שנה ומן האפשרות למשוך את הכסף בכל יום עסקים.אם אמשוך את הפיקדון בתום אחת מתקופות הפיקדון ובמועד הפירעון?

שיעור הריבית יהיה מדורג וישולם בהתאם לשיעורי הריביות שנקבעו מראש לכל תקופה במועד ההצטרפות.


ואם אעדיף למשוך את הפיקדון לפני תום תקופה מתקופות הפיקדון?

עבור התקופות שהושלמו יחול שיעור ריבית מדורג שנקבע מראש לכל תקופה במועד ההצטרפות.
עבור התקופה החלקית שלא הושלמה יחול שיעור הריבית של התקופה הקודמת.


איך ניתן להפקיד לפיקדון?

 • להשאיר לנו את הפרטים שלך
 • לפנות אלינו בצ'אט
 • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
 • להגיע לסניף הקרוב אליך

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "פיקדון אננס", סוג פיקדון 170

הבהרות

 • משיכה בתום 3 שנים ממועד ההפקדה - בכל יום עסקים
 • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות הרלוונטיים ובכפוף אליהם
 • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
 • מס ינוכה כחוק
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה להפקדה בפיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע