פיקדונות אפרסמון

פיקדונות אפרסמון לתקופה קצרה עד להחלטה על השקעה ארוכת טווח או שימוש בכספים לצורך ידוע מראש

להפקדה

למי הפיקדונות מתאימים?

ללקוחות המעוניינים בהשקעה לתקופה קצרה עד להחלטה על השקעה ארוכת טווח או שימוש בכספים לצורך ידוע מראש.


מגוון פיקדונות אפרסמון לרשותך

מאפייני הפיקדון:

ריבית שקלית קבועה וידועה מראש לכל האורך (לא צמודה) ודאית ומובטחת בתום התקופה

תקופת הפיקדון:

3 עד 11 חודשים


פיקדונות מתאימים:

 • אפרסמון קבועה 3 חודשים (123)
 • אפרסמון קבועה 4-5 חודשים (124)
 • אפרסמון קבועה 6 חודשים (126)
 • אפרסמון קבועה 7-8 חודשים (127)
 • אפרסמון קבועה 9 חודשים (129)
 • אפרסמון קבועה 10 חודשים (110)

מאפייני הפיקדון:

ריבית המשתנה כמרווח מהפריים


תקופת הפיקדון:

3 עד 11 חודשים


פיקדונות מתאימים:

 • אפרסמון פריים 3 חודשים (223)
 • אפרסמון פריים 4-5 חודשים (224)
 • אפרסמון פריים 6 חודשים (226)
 • אפרסמון פריים 7-8 חודשים (227)
 • אפרסמון פריים 9 חודשים (229)
 • אפרסמון פריים 10 חודשים (210)

מאפייני הפיקדון:

הפקדה בשקלים. קרן הפיקדון והריבית צמודות למטבע חוץ. הריבית קבועה וידועה מראש אין הבטחת קרן.


תקופת הפיקדון:

3 עד 11 חודשים


פיקדונות מתאימים:

 • אפרסמון צ.דולר 3 חודשים (513)
 • אפרסמון צ.דולר 4-5 חודשים (524)
 • אפרסמון צ.דולר 6 חודשים (526)
 • אפרסמון צ.דולר 7-8 חודשים (527)
 • אפרסמון צ.דולר 9 חודשים (529)
 • אפרסמון צ.דולר 10-11 חודשים (531)
 • אפרסמון צ.לישט 3 חודשים (636)
 • אפרסמון צ.לישט 4-5 חודשים (624)
 • אפרסמון צ. לישט 6 חודשים (626)

 
הערות משפטיות

 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים