מידע כספי לרבעון השני 2014

ההון העצמי של מזרחי טפחות בסוף הרבעון השני של 2014 הסתכם בכ-10.4 מיליארד ₪ - גידול של 11.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
י"ז באב, תשע"ד, 13 באוגוסט, 2014

הרווח הנקי ברבעון השני של השנה: 302 מיליון ₪

 

לעומת 245 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

 

גידול של 23.3%
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 12.3%
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 566 מיליון ₪
לעומת 525 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של 7.8%
 
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 11.5%
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השני: 821 מיליון ₪
לעומת 782 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ-5.0%
 
יחס היעילות COST-INCOME RATIO: ​
59%  
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (במונחי באזל 3): 9.0%

מידע מפורט​​

 

גילויים פיקוחיים נוספים שנדרשים לפי נדבך 3 של באזל: 

 
 
 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.לדיווחים והודעות קודמים