דוחות כספיים

אנחנו במזרחי-טפחות גאים בהישגים הרבים שלנו. לכן אנחנו מפרסמים עלינו דו"חות כספיים ונתונים עיקריים, העומדים לרשות הפעילים בשוק ההון, המשקיעים במניית הבנק, האנליסטים והקהל הרחב.