מידע כספי לרבעון השלישי 2022

ד' בכסלו, תשפ"ג, 28 בנובמבר, 2022

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022: 1,178 מיליון ₪
בהשוואה ל-845 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עלייה של 39.4%


הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 3,385 מיליון ₪
לעומת 2,509 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2021
ורווח נקי של 3,188 מיליון ₪ בשנת 2021 כולה


צמיחה מואצת באשראי לציבור:
הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-304.1 מיליארד ₪
עלייה של 17.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2021

ב-9 החודשים הראשונים גדל תיק האשראי בכ-32.7 מיליארד ₪


התשואה על ההון ברבעון השלישי: 20.8%
התשואה על ההון ב-9 החודשים הראשונים: 20.6%*


יחס היעילות (Cost-Income Ratio):
ברבעון השלישי של 2022 - 43.3%
בתשעת החודשים הראשונים של השנה: 43.8%


יחולק דיבידנד של 353.4 מיליון ₪ - 30% מרווחי הרבעון השלישי


*בנטרול רווחי ההון נטו, ממימוש נכסים, שנכללו בדוח הרבעון הראשון, מגיעה התשואה על ההון ל-18.9%


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים