מידע כספי לרבעון השני 2023

כ"ח באב, תשפ"ג, 15 באוגוסט, 2023

הרווח הנקי ברבעון השני של 2023: 1,398 מיליון ₪
בהשוואה ל-1,053 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 32.8%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023: 2,765 מיליון ₪
לעומת 2,207 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 25.3%

הכנסות מימון מפעילות שוטפת
ברבעון השני: 2,962 מיליון ₪
עלייה של 41.3% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022
במחצית הראשונה: 5,904 מיליון ₪
גידול של 50.2% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 22.0%
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 22.2%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני: 38.1%
יחס היעילות במחצית הראשונה: 37.8%

יחולק דיבידנד של כ-489 מיליון ₪ - 35% מרווחי הרבעון השני


מידע מפורט


גילויים פיקוחיים נוספים

 

לדיווחים והודעות קודמים