מידע כספי לרבעון הראשון 2024

ט"ו באייר, תשפ"ד, 23 במאי, 2024

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,272 מיליון ₪
לעומת 1,367 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 6.9%
ולעומת 1,047 מיליון ₪ ברבעון הרביעי של 2023
גידול של 21.5%

 

התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון: 18.1%
בהשוואה ל-22.4% ברבעון המקביל אשתקד
ובהשוואה ל-15.5% ברבעון הרביעי של 2023

 

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 3,030 מיליון ₪
לעומת 3,233 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
קיטון של 6.3%
ולעומת 2,522 מיליון ₪ ברבעון הרביעי של 2023
גידול של 20.1%

 

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 35.5%
הטוב ביותר שהבנק הציג עד היום

 

יחולק דיבידנד של 508.8 מיליון ₪ - 40% מרווחי הרבעון הראשון


מידע מפורט


גילויים פיקוחיים נוספים

 

 

לדיווחים והודעות קודמים