מידע כספי לרבעון השלישי 2023

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023: 1,098 מיליון ₪; התשואה להון ברבעון השלישי: 16.8%
ט"ו בכסלו, תשפ"ד, 28 בנובמבר, 2023

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023: 1,098 מיליון ₪
בהשוואה ל-1,178 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2022
ירידה של 6.8%

התשואה להון ברבעון השלישי של 2023: 16.8%
לעומת תשואה של 20.8% ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 2,937 מיליון ₪
בהשוואה ל-2,626 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2022
עלייה של 11.8%

ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון השלישי: 694 מיליון ₪
לעומת 155 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
ו-247 מיליון ₪ ברבעון השני של 2023

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השלישי: 36.6%

יחולק דיבידנד של 164.7 מיליון ₪ - 15% מרווחי הרבעון השלישי


מידע מפורט


גילויים פיקוחיים נוספים

 

לדיווחים והודעות קודמים