מידע כספי לשנת 2022

הרווח הנקי בשנת 2022: 4,472 מיליון ₪. התשואה על ההון ב-2022: 20.1%
כ"א באדר, תשפ"ג, 14 במרץ, 2023

הרווח הנקי בשנת 2022: 4,472 מיליון ₪ 
לעומת 3,188 מיליון ₪ בשנת 2021
גידול של 40.3% 

התשואה על ההון ב-2022: 20.1%*
בהשוואה ל-15.8% בשנת 2021

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 45.2%*

הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 1,087 מיליון ₪
בהשוואה ל-679 מיליון ₪ ברבעון המקביל 
עלייה של 60.1%

התשואה להון ברבעון הרביעי: 18.5%

יחולק דיבידנד של 326.1 מיליון ₪
30% מרווחי הרבעון הרביעי של 2022

סך הדיבידנד בגין רווחי 2022: 995.4 מיליון ₪ 

*בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים - התשואה להון ב-2022: 19.0%; יחס היעילות: 46.4%  

מידע מפורט​ 


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

 

לדיווחים והודעות קודמים