מידע כספי לרבעון שלישי 2019

בנק מזרחי טפחות ממשיך לצמוח, לגדול בנתחי שוק ולהוציא לפועל באופן מואץ את התוכנית האסטרטגית
כ' בחשון, תש"פ, 18 בנובמבר, 2019

הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של 2019: 1,402 מיליון ₪

לעומת 1,004 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2018

גידול של 39.6% 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 4,078 מיליון ₪

לעומת 3,615 מיליון ₪ ב-9 החודשים הראשונים אשתקד

גידול של 12.8% 

התשואה להון ב-9 החודשים הראשונים של השנה: 12.4% 

יחס היעילות בתשעת החודשים הראשונים: 54.6% 

יחס הון עצמי רובד 1 ב-30 בספטמבר 2019: 10.13% 

יחולק דיבידנד של כ-169 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השלישי
 

ללא השפעת החקירה האמריקאית היה מגיע הרווח הנקי בתקופה זו לכ- 1,269 מיליון ש"ח

 

​ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


מידע מפורט​

 

גילויים פיקוחיים נוספיםמידע מפורט -  קבצים נגישים 
 

 


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים