מידע כספי לרבעון השלישי 2014

בסוף הרבעון השלישי של 2014 הגיע האשראי לציבור בבנק לכ-146.7 מיליארד ₪, עליה של 7.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
כ"ה בחשון, תשע"ה, 18 בנובמבר, 2014

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 304 מיליון ₪
לעומת 301 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 12.0%
 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 870 מיליון ₪
לעומת 826 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 5.3%
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי: 833 מיליון ₪
לעומת 788 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
עליה של כ-5.7%
 
ההון העצמי: כ-10.8 מיליארד ₪
גידול של כ-12.6% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2013
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון (במונחי באזל 3): 9.01%
 
סך כל המאזן: כ-195.1 מיליארד ₪
לעומת כ-173.3 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
עליה של 12.6%

מידע מפורט 


גילויים פיקוחיים נוספים שנדרשים לפי נדבך 3 של באזל:
  

 לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט​.​

לדיווחים והודעות קודמים